Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Herstelplan

COMMENTAAR: Herstelplan

24/05/2021 12:00

COMMENTAAR: Herstelplan

 

HET HERSTELPLAN VAN de regering om de economie weer op spoor te krijgen is in discussie bij maatschappelijke groepen. Aan opstellen van het Herstelplan is voorafgegaan presentatie van het Regeerakkoord 2020-2025 en het voorlopige financieel-economisch beleid aan De Nationale Assemblee. Het Herstelplan is een voorwaarde van het Internationaal Monetair Fonds voor een lening van bijna zevenhonderd miljoen US dollar.

In het plan is geen plaats ingeruimd voor een gedetailleerde visie over de aanpak van de sport in geheel Suriname, terwijl dat wel het geval is in het Regeerakkoord 2020-2025. Zo wordt gesteld dat "de sportbeoefening in Suriname op veel gebieden achter is geraakt op zowel regionaal als internationaal niveau en een forse inhaalslag gemaakt zal moeten worden. Hierbij dient sport niet op zich te staan, maar reeds vroeg ingebed te worden in het onderwijs, de gezondheidszorg en het jongerenbeleid. Veel sportbeoefening zal een recreatief karakter hebben en daarvoor dienen er landelijk voldoende faciliteiten te zijn, zodat ook gezinnen en personen van alle leeftijden er gebruik van kunnen maken. Sport is belangrijk voor een gezonde(re) samenleving. Het particulier initiatief zal hierbij gestimuleerd en waar nodig gesubsidieerd (moeten) worden, mede in het kader van een prettige woon- en leefomgeving", aldus wat de coalitiepartijen zijn overeengekomen.

Misschien is dit de reden waarom vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) het decentraliseren van sport naar de districten intensief wordt gepropageerd. Aan de andere kant wil de Surinaamse Voetbalbond een professionele competitie met breed draagvlak. De regering legt de nadruk op recreatiesport. Dit betekent niet dat de twee inzichten elkaar bijten. Het verschil zit erin dat de ene verdient aan de sport en de andere aan vrijetijdsbesteding doet.

Begrijpelijk dat een regering gaat voor een bewegingscultuur, omdat in een gezond lichaam een gezonde geest huist en de drang naar arbeidsproductiviteit groot is. Trouwens, de Covid-19-pandemie heeft de samenleving met de neus op de feiten gedrukt door bloot te leggen dat de preventieve gezondheidszorg faalt. Uit onderzoek is gebleken dat door de afwezigheid van een gerichte preventie, Covid-19 de overhand heeft genomen bij mensen met overgewicht en een slechte persoonlijke weerstand.

Waarin Surinaamse overheden vaak ernstig tekortschieten, is dat de noodzaak van preventie wordt erkend, maar geen programma's worden ontwikkeld om daarop te wijzen. Belangstellend wordt daarom uitgekeken naar de 'eerstesteenlegging' van de preventieve volksgezondheid.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina