Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Achterland niet tarten

COMMENTAAR: Achterland niet tarten

28/04/2021 12:00

COMMENTAAR: Achterland niet tarten

 

INHEEMSEN ZIJN MOE van de manier waarop met hen wordt omgegaan en ze willen zelfvoorzienend zijn en de hand niet langer ophouden. Ze hebben dit onder de aandacht gebracht van vicepresident Ronnie Brunswijk en gevraagd hen mee te nemen in de ontwikkeling. Deze oproep is niet nieuw. Opeenvolgende regeringen zijn met deze noodkreet geconfronteerd , maar van enige wezenlijke verbetering in de woon- en leefsituatie van de mensen is nauwelijks iets te merken. Denk bijvoorbeeld aan armoedebestrijding, gezondheidszorg en gedegen onderwijs.

Onder leiding van granman Asongo Alalaparu die de Arowakken, Caraïben en Wayana's vertegenwoordigt, hebben de inheemsen hun stem weer laten horen. Hen ontbreekt het aan de meest noodzakelijke voorzieningen voor een menswaardig bestaan zoals voedsel, elektrificatie en infrastructuur. En dan komt in deze beschouwing niet eens ter sprake de krakkemikkige wijze waarop vonnissen tegen de Surinaamse staat worden uitgevoerd.

Het grootste probleem waarmee opeenvolgende overheden worstelen is het opzetten van een open communicatielijn met het achterland om de directe noden op te lossen. Met het traditionele gezag moeten ontwikkelingsprojecten worden uitgezet. Het lijkt er bijna op dat de autoriteiten er behagen in scheppen om uit te kijken naar conflicten met de binnenlandbewoners om die vervolgens voor een moment op te lossen. Die werkwijze lijdt tot onnodige spanning.

Brunswijk heeft de garantie gegeven de pijnpunten in regeringsverband te zullen bespreken, maar heeft geen termijn genoemd waardoor het moeilijk wordt om hem op enig moment hierop aan te spreken. Om zijn machtspositie te versterken in het binnenland zou verwacht mogen worden dat hij snel een doorbraak brengt in de problemen van de inheemsen. De geschiedenis leert dat hij uit eerdere politieke macht (onder Bouterse-1) geen munt heeft weten te slaan om de positie van de achtergestelde gemeenschappen - ook van de marrons - te verbeteren.

Het wordt de hoogste tijd om bijvoorbeeld het grondenrechtenvraagstuk op te lossen. De mensen kijken er reikhalzend naar uit om rustig te kunnen leven in hun eigen gemeenschappen. Deze regering moet niet de weg van haar voorganger opgaan door de binnenlandbewoners te tarten in hun waardigheid en recht op ontwikkeling zoals in de Grondwet is neergelegd. De binnenlandsbewoners moeten vasthouden aan hun recht van inspraak en er ook op blijven aandringen dat vonnissen van het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens op een juiste manier worden uitgevoerd. Een vinger aan de pols houden zal de regering dwingen om de mensen in het binnenland te geven wat hen rechtens toekomt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina