Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Mentaliteitsombuiging gewenst

COLUMN: Mentaliteitsombuiging gewenst

17/03/2021 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Mentaliteitsombuiging gewenst

Ivan Cairo  

De afgelopen weken hebben zich een aantal ernstige verkeersongelukken voorgedaan waarbij meerdere doden zijn gevallen. In een aantal gevallen is de oorzaak te vinden in roekeloos rijgedrag van voornamelijk piepjonge onervaren bestuurders. Sommige incidenten waren het gevolg van onvoorzichtigheid of onoplettendheid. Hoe het ook zij de gevolgen zijn er niet minder om. Familie van overledenen die met verdriet achterblijven, ontregelde gezinnen als de overledene de kostwinner was en slachtoffers die de ongelukken hebben overleefd, raken soms invalide en arbeidsongeschikt. Nazorg van medische gevallen kost daarna nog jaren handen vol geld.

Regelmatig steken allerlei knapkoppen de hoofden bij elkaar om zich te buigen over de verkeersproblematiek in Suriname en bedenken allerhande oplossingen en beleidsmaatregelen die verandering en verbetering zouden moeten brengen in het gedrag van deelnemers aan het verkeer. Het lijkt er niet op dat de maatregelen die door de jaren heen zijn getroffen zoals nieuw wegmeubilair, verkeersdrempels, boetes en verkeersacties van de politie enige soelaas hebben geboden. Ook is niet bekend of niet bekendgemaakt of onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van getroffen maatregelen. Helpen de drempels wel? Zijn de boetes wel effectief of moeten de sancties opgeschroefd worden? Verkeersfatsoen schijnt evenals de talrijke verkeersdoden al lang op het kerkhof te liggen. Misschien moet de oplossing niet gezocht worden in allerlei technische zaken maar gewoon bij ons, de burger, de deelnemer aan het verkeer.

Misschien is heropvoeding via gerichte mediaprogramma's en campagnes nodig. Of introductie van een puntensysteem waarbij punten worden afgetrokken van het rijbewijs bij elke verkeersovertreding. Zijn de "punten" op, dan wordt het rijbewijs voor enige tijd ingetrokken. Of, misschien moeten voor sommige overtredingen de boetes vervangen worden door hechtenis. Ik denk gewoon een beetje luid op, omdat volgens mij bijna alles al is uitgeprobeerd om de veiligheid van het verkeer in Suriname te verbeteren.

Maar volgens mij speelt mentaliteit van de verkeersdeelnemer een belangrijke rol bij het veroorzaken van brokken. Je ziet bijvoorbeeld elke ochtend bij bepaalde scholen in smalle wegen in en rondom Paramaribo dat sommige ouders die hun kinderen met de auto afzetten lak hebben aan andere weggebruikers. Er wordt pal voor de ingang van de school gestopt, zodat de kinderen kunnen uitstappen, met als gevolg dat het doorgaande verkeer wordt belemmerd. Is het te veel gevraagd dat de ouder iets verder een veilige plek zoekt om te parkeren en de kinderen vervolgens lopend naar de schoolpoort brengt? Zijn we te gemakzuchtig geworden of is het gewoon egoïsme? Het neemt niks van ons weg die kleine inspanning te plegen. Het voorbeeld dat de ouders die zich aan dit wangedrag schuldig maken, is geen goede en de kans is aanwezig dat hun kinderen deze gedraging als normaal zullen beschouwen en hetzelfde zullen doen wanneer zij volwassenen zijn en ook deelnemen aan het verkeer. Door alvast deze verkeerde attitude achterwege te laten, 'kweken' we misschien voor later betere verkeersdeelnemers in onze kinderen.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina