Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zwembad Parima kruipt langzaam uit dal

Zwembad Parima kruipt langzaam uit dal

28/02/2021 09:20 - Stan Herewood

Het derde bad van zwembad Parima.

Het derde bad van zwembad Parima. Foto: FB Zwembad Parima Official  

PARAMARIBO - Op de keper beschouwd heeft de stichting Zwembad Parima in het centrum van Paramaribo aan de Weidestraat ook last ondervonden van de coronapandemie die nu bijkans een jaar haast het gehele sportgebeuren gegijzeld houdt. Het bad is in ieder geval, met een aantal aanpassingen, draaiende gehouden. Door beleid zijn middelen bedacht om voortgang van de exploitatie van het bad mogelijk te maken.

Parima staat op eigen benen. De stichting krijgt geen subsidie van de overheid, noch van het bedrijfsleven. Kenneth Muringen van het stichtingsbestuur en coördineert het reilen en zeilen binnen de organisatie. "Mijn voornaamste taak is de drie baden die het centrum telt, operationeel te houden voor dagelijks gebruik en de personele zaken up-to-date te houden. Wat de arbeidsplaatsen betreft zijn iets meer dan twintig gezinnen afhankelijk van de inkomsten van het bad."

Die financiële bronnen worden verkregen uit verhuur van het bad aan particuliere organisaties en gebruik door het overig publiek. Wel geeft Muringen toe dat vanwege Covid-19 en de lockdown aan het begin van de pandemie de inkomsten enigszins zijn teruggelopen. "Het verdienmodel is een beetje veranderd en we hebben de scope gewijzigd. We hebben ons niet uitsluitend gericht op het zwemgedeelte maar ook units bijgebouwd en verhuurd."

Die acties vond Muringen nodig omdat niet duidelijk was hoelang de pandemie zou duren. "Dus we moesten naar andere verdienmodellen kijken. Het is een groot succes geworden. Twee units zijn operationeel. De locaties zijn in huur afgestaan, terwijl de inkomsten geheel ten goede komen van de ondernemers."

Door die totale lockdown is een terugval gekomen. Voordeel is dat het publiek gebruik mag maken van het bad tot voor het tijdstip van de lockdown, waardoor de protocollen worden nageleefd. "Ik heb wel, ondanks de beperkende omstandigheden, voorzieningen getroffen om een goede balans te vinden tussen het publiekzwemmen en huur van het bad aan organisaties. Het gaat tot nu toe niet helemaal naar wens, maar wij zijn niet ontevreden over de toeloop in het algemeen."

Er is wel een gat ontstaan in de begroting, door het wegvallen van het gebruik door scholen in de omgeving. Nostalgische momenten kwamen bij Muringen op over zijn lagere schoolperiode toen hij verplicht in het bad moest zijn. De stichting had de laatste jaren de wind niet mee wat betreft het schoolzwemmen, vandaar dat binnen de organisatie is nagedacht om een aantal ministers te bewegen dat onderdeel weer op te pakken. "Wij hebben gezegd 'pak de draad weer op minister. U zorgt alleen voor transport van de scholieren naar het bad en wij zorgen voor de rest'." Het moest een win-winsituatie worden, maar dat voorstel haalde de eindstreep niet. Wel worden tegen een redelijk sociaal tarief scholieren in de omgeving van Parima in de gelegenheid gesteld te komen zwemmen, vertelt Muringen.

Zijn hart bloedt wanneer hij leest dat jonge kinderen verdrinken. "Dan denk ik dit had niet hoeven te gebeuren als schoolzwemmen in operatie was." Naar het oordeel van de waarnemend directeur bestaat een groot deel van het land uit water en is het noodzakelijk dat kinderen op jonge leeftijd kunnen zwemmen. "Wij hebben gepleit om zwemmen in het curriculum van Onderwijs op te nemen, zodat alvast de watergewenning onderhouden wordt, maar ook dat voorstel heeft bakzeil gehaald. Particuliere scholen werken mee en hebben het belang begrepen van het geven van zwemonderwijs aan hun kinderen."

Van vijf uur tot acht uur 's morgens heeft Parima een hoge bezetting "waarbij vooral het aantal volwassenen vrij groot is. Het zijn volwassenen die om gezondheidsredenen komen om baantjes te trekken. Vijftien zwemscholen, die meestal in de middaguren opereren, krijgen van ons badruimte en draaien hun lessen. Daartussen heb je mensen die er komen voor publiekzwemmen tegen betaling."

Inkomsten worden ook gegenereerd uit de gym, zo ver die groen licht krijgt opengesteld te worden. Vanwege de pandemie was de gym gesloten. Aqua fitness is onder ouderen populair. De stichting verdient daar een stuk brood mee. Muringen verklaart stellig dat Parima niet in de rode cijfers zit, maar de pandemie mag dan niet te lang duren, verzucht hij. "Reserves zijn wel aangesproken om de grootste uitgavepost, chloor, het hoofd te bieden. Met de kwaliteit grappen we niet. Die moet op het hoogste niveau worden gegarandeerd", verzekert Muringen. Hoewel niet de kernactiviteit van de stichting, spreekt hij in het belang van de zwemontwikkeling in Suriname de verwachting uit dat spoedig een 50 m Olympisch bad kan worden begroet.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina