Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Horeca mondjesmaat open

COMMENTAAR: Horeca mondjesmaat open

16/02/2021 12:00

COMMENTAAR: Horeca mondjesmaat open

 

NA MAANDEN (NOOD)gedwongen gesloten te zijn geweest door de Covid-19-pandemie zijn vanaf donderdag casino’s en vanaf zaterdag terrassen weer open. Over het algemeen reageren de sectoren positief hierop, al zullen veel gelegenheden door extra beperkingen niet op volle toeren kunnen draaien. Eén van de beperkingen is de avondklok, want normaliter gaan, juist rond het tijdstip dat die ingaat, de meeste mensen vooral naar het casino. Dat de versoepeling er is gekomen, is vooral door druk die de sector op de regering heeft moeten uitoefenen. Onder meer werd gedreigd met een kort geding.

Om toegang te krijgen tot de horeca moeten persoonsgegevens worden geregistreerd in het kader van eventuele contact tracing bij besmetting met Covid-19. Niet iedereen is daar blij mee en terecht hebben uitbaters klanten die weigerden de informatie te geven weggestuurd. De sector doet er goed aan dit strakke beleid te blijven hanteren en geen oog dicht te knijpen als het bijvoorbeeld om familie, vrienden of stamgasten gaat.

De handhaving moet geen karu wiri faya , dus geen eendagsvlieg, zijn. Uitbaters mogen zich niet laten verleiden om door de vingers te zien teneinde zo meer te verdienen dan ze anders zouden doen. Het belangrijkste dat nu geldt is de volksgezondheid; in dit geval zoveel mogelijk voorkomen dat het gevreesde virus zich opnieuw verspreidt. Het land is op de goede weg het in te dammen. Er moet geen plaats zijn voor verslapping. Ook moeten de uitbaters die nu de gelegenheid hebben wat te verdienen zich er rekenschap van geven dat ze eigenlijk in een bevoorrechte positie verkeren ten opzichte van collega's die gedwongen hun zaak nog gesloten moeten houden.

De horecasector en het casinowezen hebben maandenlang, eigenlijk vanaf maart - met een korte onderbreking - de deuren gesloten moeten houden en de roep naar de regering toe de afgelopen maanden om compensatie, is niet meer dan gerechtvaardigd. De regering had al in een vroeg stadium bedrijven die ernstig zouden lijden onder de crisis beloofd hen te compenseren, maar heeft dat niet of nauwelijks gedaan. Indien geld geven moeilijk gaat door de penibele financieel-economische situatie, zouden door de sector aangedragen voorstellen zoals belastingverlichting, compensatie voor nutsvoorzieningen of huurbetaling ernstig moeten worden overwogen. Het is niet eerlijk om bedrijven te verplichten belasting te betalen over de periode waarin ze (vrijwel) geen inkomsten hadden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina