Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: De H van VHP

COLUMN: De H van VHP

11/02/2021 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: De H van VHP

Stuart Rahan  

President Chan Santokhi is Hindostaan, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is Hindostaan en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is Hindostaan. Deze Hindostaanse bewindslieden willen met hun diaspora-Hindostanen kapitaal bijeen brengen om het Hindostaanse geld in Suriname te investeren. En om er zeker van te zijn dat de eventuele winsten naar de rechthebbende Hindostanen gaat, hebben de Hindostaanse ministers Ramdin en Achaibersing zitting in de raad van commissarissen van de New Surfin NV. (Belangenverstrengeling laat ik even buiten beschouwing.) Elke andere Surinaamse etnische groep is niet te vertrouwen als het gaat om de besteding van het Hindostaanse geld.

Voorzitter van de presidentiële diasporacommissie, de Hindostaan professor Henry Ori, gooit nog een schepje bovenop het Hindostaanse geld- en vermogenssentiment. "Binnen de Hindostaanse gemeenschap is er een behoorlijke groep vermogensbezitters, die gestudeerd hebben en ze zijn ondernemers. Veel van ze hebben bij de overheid en het bedrijfsleven een hoge positie. De kapitaalkrachtigen hebben wat winst, reserves en rendement opgebouwd en verzameld. En ik moet bekennen dat het helaas fysiek en ook in het oog springend is dat de Surinaamse Hindostaan ondernemend is in Nederland en vermogend."

Twee initiatieven die te maken hebben met de ontwikkeling van het niet-Hindostaanse land Suriname: oprichting New Surfin NV en ontwikkeling diasporabeleid. Bij de uitvoering dreigt een paradox die nu al duidelijk maakt dat beide ondernemingen gedoemd zijn te mislukken. Niet omdat de individuele betrokken personen zich in woord sterk maken voor ontwikkeling van Suriname. Nee, maar omdat bewezen is dat er eerst vanuit het etnische gedachtegoed de initiatieven zijn ontwikkeld en, wat tot een succesvol doemscenario zal leiden, dat bij de invulling van de posities het Hindostaanse sentiment overheerst. Langzaam begint het te dagen wat de Hindostaanse president precies bedoelt met 'w'o set' en!'

De Hindostanen Santokhi, Ramdin, Achaibersing en Ori hebben zich verscholen in een tunnel. In hun visie is Hindostaans geld de manier om multi-etnisch Suriname tot ontwikkeling te brengen. Het bewust uitsluiten van andere etnische Surinaamse groepen maakt dat zij zich verheven voelen boven de rest. Het is tekenend dat de andere coalitiepartners (Abop, NPS, PL) achteraf gedwongen zijn het Hindostaanse braaksel te slikken. Hier zien wij dat de nieuwe politiekvoering de oude H van de VHP weer tot leven heeft gewekt. De Verenigde Hindostaanse Partij (1949-1973) is in deze verlichte tijd waar rassentimenten ondergeschikt zijn, wederom springlevend. Laat mij deze verheerlijking direct onderdrukken. Het is niet jouw etnische komaf die bepaalt of je van een dubbeltje een kwartje wordt maar de investering in jezelf.

Het huidige politieke beleid met zijn racistische karaktertrekken neemt de wil weg bij andere etnische groepen om te participeren in het nieuwe ontwikkelingsproces. Zij zien geen grond meer voor enige motivatie. Koppeling van Hindostaans kapitaal aan de diaspora zien zij eerder als een vloek. Diaspora is in principe de culturele waarden van het land van herkomst in ere houden en uit te dragen. Het zorgt in het nieuwe moederland voor (h)erkenning en (her)waardering van de eigen culturele bagage. Het zijn deze cultuurdragers die belangstelling wekken bij hun nieuwe landgenoten iets meer te willen weten over het land van hun nieuwe buren. Diasporagenoten zijn de nieuwe ambassadeurs.

Voor Henry Ori is door intrede van het fenomeen diaspora integratie en verbroedering geen issue meer. Beste Henry Ori, met de nieuwe ontwikkeling van etnische uitsluiting is integratie en verbroedering wel degelijk wederom een issue geworden. Met het voorgenomen beleid en de bevoorrechting van het Hindostaanse deel van de Surinaamse bevolking, heeft deze regering de latente rassentimenten wederom zuurstof gegeven. Het is dan ook misplaatst om over 'Surispora' te praten als ondertussen het etnische vuur wordt opgepookt. Ik heb nog nooit eerder zo'n troebel onderbuikgevoel gevoel gehad. De miljarden Hindostaanse euro's versterken juist dat enge gevoel en maken de instabiele economie nog wankeler. Waar is de H van Hervorming gebleven?

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina