Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Baggerpolemiek Nurmohamed en Gajadien stelt niets voor'

'Baggerpolemiek Nurmohamed en Gajadien stelt niets voor'

02/02/2021 10:02 - Wilfred Leeuwin

Baggeren van de Surinamerivier heeft volgens Deryck Ferrier nu geen zin.
Schepen die de vaargeul kunnen openhouden doen het land niet meer aan.

Baggeren van de Surinamerivier heeft volgens Deryck Ferrier nu geen zin. Schepen die de vaargeul kunnen openhouden doen het land niet meer aan.  

PARAMARIBO - De polemiek over het baggeren van de Surinamerivier die is ontstaan tussen minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en zijn partijgenoot Asiskumar Gajadien, fractievoorzitter van de VHP in De Nationale Assemblee, stelt volgens ingenieur Deryck Ferrier totaal niets voor. "Baggeren van de rivier heeft op dit moment en in de directe toekomst geen enkele zin", vindt de 'ideologische grondlegger' van het baggerproject in gesprek met de Ware Tijd.

De simpele reden hiervoor is dat er geen enkele scheepvaart of verkeer meer in Suriname is, nu en ook niet de komende jaren, die nadat de rivier is gebaggerd het op diepte kan houden. "Zonder dat verkeer met schepen die door het frequent varen de diepte blijvend garanderen, slibt de rivier al gauw weer dicht."

Ferrier die het baggerplan voor de Suriname rivier al vanaf de jaren tachtig heeft ontwikkeld tijdens wat hij noemt de bauxietcrises, heeft dat plan aan vrijwel alle regeringen, gevraagd en ongevraagd, gepresenteerd zonder dat het ooit van de grond is gekomen.

Volgens hem heeft de baggerpolemiek mogelijk alles te maken met het belang van slechts een derde partij. Die derde partij zou een faciliteit hebben om op beperkte schaal schepen met een grotere diepte te accommoderen. Ferrier wil hierover geen verdere uitlatingen doen. "Als je kijkt naar de huidige scheepvaart is het baggeren, als het nu 4,5 meter of meer is, in feite geen relevante aangelegenheid. De uitdieping vindt plaats door het uitblijven van schepen met een grotere diepgang dan achttien voet. De schepen die Suriname nu binnenkomen hebben geen enkel probleem met de diepgang. Bij vloed kunnen zij volgeladen heel gemakkelijk de rivier in- en uitvaren. Als je nu gaat baggeren heeft de baggeraar zijn geld verdiend, maar is hij over twee jaar weer terug, omdat je geen schepen hebt om de rivier op diepte te houden."

Wat hij de minister van Openbare Werken wil adviseren is om op zijn schreden terug te komen en te praten over een praktisch programma voor de ontwikkeling van het estuariumgebied van de Surinamerivier met centraal een vaargeuldiepte die mogelijkheden biedt voor de accommodatie van het type vaartuigen dat nu en in de toekomst grote behoefte heeft aan een transitoport. "Waar Suriname nu dringende behoefte aan heeft is het digitaliseren van de scheepvaart die ervoor zal zorgen dat schepen probleemloos de haven kunnen binnenvaren en niet zo nu en dan maar zeker één keer in de vijf dagen."

Het is volgens Ferrier anders als Suriname zou willen anticiperen op de toekomstige olieontwikkelingen. Maar dan gaat het niet slechts om baggeren maar om veel meer faciliteiten die nodig zullen zijn. "De schepen die het platform gaan aandoen hebben een diepte van 22 voet en mogen niet langer dan 24 uur in de haven blijven. In dat geval kan je niet 4,5 meter baggeren maar zit je al gauw op zeven meter. Met zes meter zit je al redelijk goed. Maar het heeft geen zin om het nu te baggeren, want je hebt die scheepvaart niet. Het toekomstperspectief is niet juist en raakt kant noch wal", zegt Ferrier.

Volgens de ingenieur zal bij het uitvoeren van zo een baggerprogramma de baggeraar een bijdrage moeten leveren in de vergroting van een duurzame scheepvaart. "Ik heb mij daarom altijd verzet tegen het sluiten van de aluinaardefabriek op deze gronden." Ferrier stelt voor dat als en wanneer het nodig is dat er gebaggerd wordt er een pakket wordt ontwikkeld waarbij de baggeraar zitting neemt in een consortium dat voorzieningen treft en ervoor zorgt dat de scheepvaart met schepen van grotere diepten naar de Surinaamse haven wordt opgevoerd. "Daarvoor hebben we faciliteiten nodig, zoals een industrieterrein voor transitohandel."

Ferrier legt uit dat het baggeren zinvol was toen Suriname nog een aluinaarde industrie had en als er plannen zouden zijn die industrie weer te hebben of in elk geval scheepsvaart te hebben. Baggeren was toen nodig omdat door de ondiepe rivier de aluinaarde van Suralco niet rechtstreeks door de afnemer kon worden afgenomen met grote schepen, maar het materiaal verdeeld op kleinere schepen naar de afnemer moest worden gebracht. "We hadden de scheepvaart ervoor, maar die is er nu niet meer."

Ferrier betreurt het dat de nautische deskundigheid niet meer in Suriname aanwezig is of er geen gebruik van wordt gemaakt. "De mensen die er waren bij de Maritieme Autoriteit Suriname zijn allemaal weg en ze zijn niet vervangen. Maar zelf neemt men ook niet de moeite om daarover te lezen om de zaken te bestuderen. Maar zo complex is het ook niet. Overal in de wereld kan Suriname terecht hiermee om met het probleem geholpen te worden", zegt Ferrier.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina