Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • OW-minister wenst respect voor aanbestedingsprocedures

OW-minister wenst respect voor aanbestedingsprocedures

01/02/2021 15:02 - Ivan Cairo

Asiskumar Gajadien schreef de president omdat hij bij OW-minister Riad Nurmohamed geen gewillig oor zou hebben gevonden voor zijn bezorgdheid.

Asiskumar Gajadien schreef de president omdat hij bij OW-minister Riad Nurmohamed geen gewillig oor zou hebben gevonden voor zijn bezorgdheid. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP, is niet blij met de gang van zaken rond de nieuwe aanbesteding voor het project om de vaargeul van de Surinamerivier uit te diepen. Er wordt volgens hem getornd aan de technische specificaties van het originele project dat door de vorige regering was geïnitieerd. Ook zou de nu beoogde aanpak door het ministerie van Openbare Werken (OW) het land meer dan noodzakelijk kosten, vreest hij.

In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi vraagt het assembleelid aandacht voor deze kwestie, omdat hij bij OW-minister Riad Nurmohamed geen gewillig oor zou hebben gevonden voor zijn bezorgdheid. De bewindsman vindt dat respect getoond dient te worden voor de aanbestedingsprocessen van zijn ministerie.

Dat Gajadien vragen aan het staatshoofd stelt vindt Nurmohamed geen probleem, omdat dat het recht is van elke parlementariër. "Het is wel lastig dat dit gedaan wordt terwijl er een bidding proces gaande is; de website van het ministerie is er voor transparantie waar men ziet wat het tijdstraject is. We moeten respect hebben voor de openbare aanbesteding en de trajecten waarvoor aanbesteders gaan", zegt Nurmohamed tegen de Ware Tijd.

De regering heeft besloten dat het project onder nieuwe omstandigheden wordt uitgevoerd. "Dus als mensen twijfelen of het doorgaat moeten ze geen brieven sturen naar mij, want dan zijn het misleiders. Dan zijn het mensen die bezig zijn de zaak te saboteren", aldus Nurmohamed.

Gajadien schrijft aan de president dat de regering zelf heeft besloten om het project te laten doorgaan, omdat het essentieel is om de Surinaamse economie weer op de rails te krijgen. Hij vraagt onder meer waarom nu wordt afgeweken van het oorspronkelijke uitdiepen van 5,50 meter. In het nieuwe bestek wordt 4,50 meter aangegeven.

Door de scheepvaart die diensten wenst te verlenen aan de opkomende offshore olie- en gasactiviteiten zou een uitdieping met 5,50 meter als "minimaal dekkend" worden bestempeld. "Een diepgang van minder dan 4,50 meter wordt derhalve als belemmerend gezien", aldus Gajadien.

Hij wil ook weten waarom in het hernieuwde project minder dan een half miljoen kubieke meter bagger zal worden verwijderd, terwijl in het oorspronkelijke projectontwerp het gaat om zeker één miljoen kubieke meter. Gajadien wenst informatie over de garanties die de aannemer krijgt wanneer het werk hem wordt toegewezen, omdat hij de projectuitvoering dient voor te financieren. Door een aantal elementen in de bestekvoorwaarden zou OW misleiding verweten kunnen worden, vreest de volksvertegenwoordiger.

Bij de eerste aanbesteding hadden drie internationale bedrijven ingeschreven. Uiteindelijk ging het contract naar China Harbour and Engineering Company (Chec), maar die legde het werk stil omdat door de financiële problemen de toenmalige regering zich niet aan betalingsafspraken heeft gehouden. Nu loopt een boete van zeventigduizend US dollar per dag.

Na het aantreden van deze regering besloot OW niet verder te gaan met Chec en werd een letter of interest gelanceerd "om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen". Acht bedrijven, waaronder een Surinaamse onderneming, hebben belangstelling getoond. De bedrijven die door de eerste screening zijn gekomen, zijn uitgenodigd een daadwerkelijk bod uit te brengen. Enkele hebben intussen de terms of reference  gekregen en mogen een finaal bod doen op basis van "een aangepast bestek en aangepaste terms of reference". Simultaan wordt een heraanbesteding gehouden voor de directievoering van het project. Nurmohamed zegt dat de technische specificaties hetzelfde zijn gebleven.

De bedoeling is om zo snel mogelijk met de uitvoering te beginnen en op termijn de zaken breder aan te pakken. "Een aantal niet relevante dingen is weggelaten en het project wordt in fasen gedaan in tegenstelling tot de vorige keer waarbij men een heel traject van vijf jaar had uitgezet dat helaas dodelijk is geweest voor het hele project."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen