Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Psychische zorg

COMMENTAAR: Psychische zorg

29/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Psychische zorg

 

HET MINISTERIE VAN Binnenlandse Zaken heeft in het kader van ‘Orange Day’, de 25ste van elke maand, waarbij aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes wordt gevraagd, een persbericht uitgegeven. Daarin wordt aangegeven dat in het Caribisch Gebied geweld tegen vrouwen en meisjes toeneemt.

Het probleem is zelfs erger geworden in het Caribisch Gebied sinds de Covid-19-pandemie begon. "In veel Latijns-Amerikaanse landen is er een aanzienlijke toename - in sommige gevallen een verdubbeling - van meldingen van huiselijk geweld en moorden op vrouwen en meisjes, omdat men vanwege de pandemie verplicht werd thuis te blijven. De slachtoffers moesten thuisblijven met de daders. In gevallen waarbij vrouwen hun baan en daarmee hun financiële onafhankelijkheid verliezen, kunnen ze bovendien afhankelijk worden van een gewelddadige partner", luidteen passage uit het persbericht.

Biza meldt verder dat uit recente data blijkt dat bijna de helft van de Caribische vrouwen die zijn ondervraagd in vijf Caribische landen te maken heeft gehad met ten minste één vorm van geweld: lichamelijk, geestelijk, financieel of seksueel.

Ook intiem partnergeweld komt aan de orde, de percentages zijn verschillend. In Grenada en op Jamaica is dat 39 procent, op Trinidad en Tobago 44 procenten in Suriname 48 procent. Wat de vorige percentages waren, is niet vermeld, waardoor het moeilijk is vast te stellen hoe ernstig de situatie is verslechterd.

Ook is niet duidelijk wat de stand van zaken in de pre-Covid-19-periode was. Desalniettemin is het heel zorgelijk, als gelet op de vermelde cijfers bijna de helft van de vrouwen in Suriname aangeeft slachtoffer te zijn van intiem partnergeweld. Dit vraagstuk verdient derhalve meer aandacht van de autoriteiten en de samenleving als geheel. Vooral tegen de achtergrond van stressvolle situaties zoals de Covid-19-omstandigheden en lockdowns.

Welke professionele geestelijke zorg en begeleiding is er voor personen die zwaar lijden onder de coronamaatregelen? Is die zorg en begeleiding adequaat voor zo ver die er mocht zijn? Een deskundige op dit stuk uitte tegenover de Ware Tijd enige bezorgdheid over de full lockdown die vanavond om zeven uur ingaat en eindigt op maandagochtend vijf uur. "Als psycholoog voorzie ik alleen maar problemen met deze maatregelen. Het grootste deel van de positieven is tussen de twintig en vijftig jaar. Zo ga je niet met die leeftijdsgroep om."

Opgeworpen wordt welk team de minister van Justitie en Politie gereed heeft in verband met huiselijk geweld? Ook rijst de vraag hoe serieus de regering aandacht heeft voor zaken als depressie en andere psychische problemen die vanwege de pandemie kunnen verergeren.

Voor de nazorg van coronapatiënten moet ook meer aandacht komen. "Want genezen verklaard betekent niet dat je genezen bent. De nasleep van Covid-19 is heel erg", aldus de deskundige. Hoe het ook zij, de coronapandemie heeft vele dimensies en het is van belang dat de autoriteiten de juiste aandacht schenken aan de deelproblemen, zodat iedereen in de samenleving mee kan naarmate de situatie normaliseert.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina