Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Onzorgvuldig en slordig

COMMENTAAR: Onzorgvuldig en slordig

27/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Onzorgvuldig en slordig

 

JENNIFER VAN DIJK-Silos, de ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), beargumenteert waarom Sergio Akiemboto nog steeds assembleelid is. Ze verwijst daarbij naar wettelijke regelingen die niet zijn nageleefd. Zo heeft volgens haar president Chandrikapersad Santokhi de brief waarin Akiemboto zijn lidmaatschap van het parlement opzegt pas naar het college gestuurd, nadat Akiemboto hem had laten weten dat hij op zijn besluit tot aftreden terugkomt. Overigens, het assembleelid begaat hierin zelf een slordigheid door in zijn opzeggingsbrief 5 januari 2020 te noemen, maar dit is volgens Van Dijk-Silos geen verwijtbare fout.

Omdat de president de assembleevoorzitter niet had ingelicht over de mededeling van Akiemboto, heeft die het proces voor opvolging niet kunnen inzetten. Het staatshoofd verschuilt zich achter de slordigheid van Akiemboto dat die een jaar geleden geen lid van het parlement was. Aangenomen dat de beargumentering van Van Dijk-Silos juist is, moet geconcludeerd worden dat het juristenteam van de president niet zorgvuldig heeft gehandeld.

Dat hij afgaat op zijn deskundigen is normaal. Zelf hoefde hij, geplaagd door veel grotere nationale problemen, zijn hoofd niet te breken over een assembleelid dat bedankt en dan weer niet bedankt. Maar het slaat toch alles dat pas nadat hij zijn intrekkingsbrief heeft geschreven, hij beide brieven tegelijk naar de assemblee stuurt.

Akiemboto, die als serieus en integer bekend staat, geeft achteraf toe dat hij de gevolgen van zijn besluit om uit de politiek, dus ook uit de NDP, te treden niet heeft overzien. Zo heeft hij zijn besluit genomen zonder zijn achterban in het kiesdistrict te consulteren. De vraag kan gesteld worden of hij daartoe verplicht was.

Klaarblijkelijk is dit laatste een voedingsbodem om de puzzel te ontwarren, wat de precieze bedoeling is geweest die schuilging achter zijn historische stap: eerst bedanken en dan weer op korte termijn vragen de brief in te trekken. Waarachtige leden hebben de durf om hun ontevredenheid binnen de partij te bespreken en niet de weg van de minste weerstand te bieden. Dat siert een krachtige persoonlijkheid als Akiemboto niet.

Intussen is het niet duidelijk of hij in De Nationale Assemblee blijft. De oud-voorzitter van het OKB is - ook in de regio - een autoriteit op het gebied van verkiezingen. Aan haar goed onderbouwde visie mag niet schouderophalend voorbij worden gegaan. De president kan wel beweren dat Akiemboto een jaar geleden geen parlementslid was uitgaande van zijn brief van januari 2020, maar dat had hij tijdig aan het parlement moeten melden en niet nadat hij een intrekkingsbrief had ontvangen. Het siert de persoon die toegeeft fout te zijn geweest. In dit geval kan het leiden tot een makkelijke oplossing van het probleem en hoeft er geen juridische haarkloverij, met misschien inschakeling van de rechter, te ontstaan.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina