Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Wettelijke procedures tellen, geen meningen'

'Wettelijke procedures tellen, geen meningen'

26/01/2021 00:00 - Wilfred Leeuwin

Jennifer van Dijk-Silos zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap van het parlement eindigt.

Jennifer van Dijk-Silos zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap van het parlement eindigt.  

PARAMARIBO - Jennifer van Dijk-Silos, ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), zegt tegen de Ware Tijd dat Sergio Akiemboto nog steeds lid is van het parlement, omdat president Chandrikapersad Santokhi heeft verzuimd een wettelijke procedure te volgen. De NDP’er heeft op 5 januari het staatshoofd – per brief gedateerd 5 januari 2020 – laten weten dat hij zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzegt. Op 18 januari heeft hij het staatshoofd eveneens schriftelijk laten weten dat hij de eerder genoemde brief intrekt.

Volgens de verkiezingsexpert was op het moment van de tweede brief de procedure die is geregeld in het Saatsblad voor een dergelijke situatie nog niet ingezet. Belangrijker in deze discussie vindt Van Dijk-Silos dat - de spraakverwarring ten spijt - slechts wettelijke procedures tellen en geen meningen. De jurist zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap eindigt. Daarnaast is er een Staatsbesluit 114 van 2016 waarin de procedure duidelijk is geregeld.

Volgens artikel 141 van de Kiesregeling had de president de voorzitter van het parlement moeten hebben geïnformeerd over de brief van 5 januari, maar dat is niet gebeurd. Als de voorzitter was ingelicht had hij een huishoudelijke vergadering moeten bijeenroepen om mee te delen dat de president bericht had gestuurd over de brief van 5 januari, waarbij dan meteen het proces om een opvolger toe te laten zou worden ingezet. Dat proces houdt onder meer in dat het hoofdstembureau van het kiesdistrict Brokopondo, waar Akiemboto is gekozen, op de hoogte wordt gesteld en alles wordt gedaan om zo snel mogelijk het parlement weer voltallig te laten zijn.

Akiemboto heeft op 18 januari zijn brief van 5 januari ingetrokken in een schrijven aan de president. Pas op 22 januari stuurde de president de twee brieven - mededeling over opzeggen van het lidmaatschap en vervolgens daarop terugkomen - naar de parlementsvoorzitter. Het staatshoofd zegt in zijn brief aan de voorzitter dat aangezien Akiemboto op 5 januari 2020 geen parlementariër was, er geen rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan de brief van die dag.

Tussen 21 januari en nu zijn er geen huishoudelijke vergaderingen gehouden. Van Dijk-Silos: "Het doet niet ter zake dat het parlement op 11 januari een brief van Akiemboto heeft gekregen omdat op grond van de Kiesregeling dat pas kan gebeuren wanneer hij het aan de president heeft gemeld. Het parlement kan volgens het Staatsbesluit alleen een huishoudelijke vergadering houden wanneer het van de president heeft vernomen dat volgens artikel 141 van de Kiesregeling, Akiemboto zijn lidmaatschap wil opzeggen. Dat gebeurde pas op vrijdag 22 januari toen de brief aan DNA is aangeboden."

De oud OKB-voorzitter wijst daarnaast erop dat Akiemboto al op 18 januari de president weer heeft aangeschreven om zijn eerste brief van 5 januari 2020 in te trekken. Van Dijk-Silos zegt dat de datumfout van Akiemboto geen juridische gevolgen heeft omdat het gaat om een aantoonbare vergissing die geen rechtskracht heeft. "In zijn eerste brief deelt hij zoals de wet het voorschrijft de president mee dat hij afstand wil doen en in de tweede, nog voordat het proces is ingezet, vraagt hij hem om de eerste in te trekken. Het intrekken van zijn brief is rechtsgeldig. Het is een briefwisseling tussen de president en Akiemboto nog voordat het parlement een proces op gang heeft gezet", zegt Van Dijk-Silos. Volgens haar is de politicus dus nog gewoon assembleelid.

De Ware Tijd sprak ook bestuurskundige Eugène van der San die zegt dat hij door de vele berichten en opvolging van gebeurtenissen ook van mening moest veranderen. Volgens hem is er een Babylonische spraakverwarring ontstaan op basis van fouten die zijn gemaakt door Akiemboto, de president en ook het parlement. Hij vindt dat het staatshoofd de NDP'er en niet DNA had moeten aanschrijven, nadat hij de eerste brief had ontvangen. Akiemboto zou dan ervoor gekozen kunnen hebben om of de datum van zijn eerste brief te corrigeren of, omdat hij intussen van mening was veranderd, de president te vragen die brief als niet verzonden te beschouwen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina