Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meningen verdeeld over terugkeer Akiemboto in DNA

Meningen verdeeld over terugkeer Akiemboto in DNA

25/01/2021 10:04 - Ivan Cairo

Sergio Akiemboto bekijkt de zaak nuchter: "Als het kan dan kom ik terug. Als het niet kan dan kan het niet."

Sergio Akiemboto bekijkt de zaak nuchter: "Als het kan dan kom ik terug. Als het niet kan dan kan het niet." Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De meningen onder deskundigen of Sergio Akiemboto (NDP) zijn ontslag op eigen verzoek als parlementariër met een simpele brief ongedaan kan maken zijn verdeeld. Parlementsvoorzitter Marinus Bee heeft intussen juristen in de arm genomen voor advies.

Volgens jurist Hugo Essed en bestuurskundige Eugène van de San is de beëindiging van het lidmaatschap direct bij de indiening van de ontslagbrief ingegaan. Pas als de NDP-kandidaat die Akiemboto moet opvolgen niet zou bewilligen, zou hij volgens Van der San weer in de positie komen om toegelaten te worden tot De Nationale Assemblee.

Andere deskundigen, die niet bij naam willen worden genoemd, stellen dat ook de schaduwkandidaten in de rij van opvolging zijn. In het uiterste geval zou een nieuwe verkiezing in kiesdistrict Brokopondo moeten worden gehouden als ook de schaduwkandidaten niet hebben bewilligd. Akiemboto nam op 5 januari onder aanvoering van een aantal argumenten ontslag uit het college.

"Het is natuurlijk interessant geworden", reageert hij desgevraagd tegenover de Ware Tijd. Echter, hij is het oneens met door Essed en Van der San "gehanteerde uitgangspunten". "De wet van 17 augustus 2016 met regels voor de beëindiging van het lidmaatschap van DNA is mijns inziens duidelijk. Daarin staat hoe het proces wordt ingezet. Het is dus niet vanzelfsprekend zoals door sommigen wordt beweerd."

Artikel 68 van de Grondwet stelt dat het lidmaatschap van het parlement eindigt door ontslag op eigen verzoek. Een deskundige wijst er evenwel op dat dit artikel in samenhang met de door Akiemboto aangevoerde wet in beschouwing moet worden genomen. Nadat een ontslagbrief van een lid is ontvangen doet de parlementsvoorzitter in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering daarover mededeling aan het college. Hij overtuigt zich daarna dat de mededelingen en procedures om te komen tot toelating van een nieuw lid, conform de Kiesregeling worden afgehandeld.

De Ware Tijd verneemt dat NDP-fractieleider Rabin Parmessar vorige week in de huishoudelijke vergadering voorafgaand aan de openbare behandeling van de belastingwetten het parlement heeft geïnformeerd dat Akiemboto is teruggetreden uit DNA. Bee zou dat hebben bevestigd en hebben gesteld inderdaad een brief van het NDP-fractielid te hebben ontvangen waarin hij aangeeft zich terug te trekken. Hetzelfde werd gedaan tijdens de openbare vergadering die daarna volgde. Met deze ontwikkeling is het ontslag van Akiemboto, stelt Van der San, bekrachtigd en kan de politicus zijn ontslagaanvraag niet intrekken.

De politicus kwam donderdag, eveneens per brief, terug op zijn eerder besluit. Hij laat de eindbeslissing aan het parlement over. "Als het kan dan kom ik terug. Als het niet kan dan kan het niet. Simpel. In ieder geval heb ik gehoor willen geven aan de duidelijke oproep van een deel van het electoraat nadat ik had besloten om te stoppen. Ik laat het over aan deskundigen om het juridisch correct vast te stellen."

Op 16 januari stelde Bee tegenover de Ware Tijd dat het proces om de opengevallen plek in de assemblee in te vullen al in gang is gezet. Op de vraag of een lid zijn mededeling van terugtrekking kan herzien zei Bee dat het lid op eigen verzoek zijn lidmaatschap kan opzeggen, maar dat de wet niks zegt over het terugdraaien van dat besluit.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina