Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Wegenautoriteit terug naar core business

Wegenautoriteit terug naar core business

21/01/2021 08:08 - Arjen Stikvoort

Wegenautoriteit Suriname leek de afgelopen jaren synoniem met maaien. Het bedrijf staat flink in het krijt bij maai-aannemers.

Wegenautoriteit Suriname leek de afgelopen jaren synoniem met maaien. Het bedrijf staat flink in het krijt bij maai-aannemers. Foto: FB Wegenautoriteit Suriname  

PARAMARIBO - De Wegenautoriteit Suriname bevindt zich nu in een situatie waarbij moet worden gewerkt naar een gezonde bedrijfsvoering. Sinds de aanstelling van een nieuwe raad van toezicht heeft een eerste evaluatie uitgewezen dat er financieel orde op zaken moeten worden gesteld.

Zo moet de schuld van vijf miljoen Surinaamse dollar aan verschillende grasmaai-aannemers worden ingelost, het verdubbelde personeelsbestand moet worden teruggebracht en er moet worden bezuinigd op niet essentiële uitgaven. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden, want de kas is leeg. Waarnemend directeur Shoenanda Gopalrai in grote lijnen over de aangetroffen bedrijfssituatie: "Bijkans 90 procent van de werkzaamheden bestond uit maaiprojecten. Aannemers wachten al maanden op hun geld. We zijn bezig deze schulden in te lopen."

Maar dat is niet waar de parastatale instantie in 1995 bij wet voor in leven is geroepen. "We moeten terug naar onze core business; het werken aan de efficiëntie en de duurzaamheid van ons wegennet", stelt Gopalrai tegenover de Ware Tijd. Dat is een brede scala aan factoren zoals het onderhoud aan de wegen, vaste oeververbindingen, het verzorgen van de fiets- en voetpaden en de bermen alsook de wegmarkeringen en de verkeersborden verdienen de volledige aandacht. "We gaan nu voornamelijk werken aan de hoofdverkeersaders van ons wegennet. Denk dan bijvoorbeeld aan de Oost-Westverbinding."

Voor de Afobakaweg, waar de laatste tijd ernstige dodelijke ongelukken zich hebben voorgedaan, wordt nu een urgentieprogramma voorbereid, zegt Gopalrai. "Als er financiële middelen beschikbaar worden gesteld zal er worden begonnen met de uitvoering." De wegen kampen met een fikse achterstand in onderhoud, beaamt de waarnemend directeur. "Dat zien we om ons heen; kuilen, verzakkingen en slechte wegmarkeringen zijn enkele voorbeelden. We krijgen klachten vanuit de samenleving." De Wegenautoriteit zal beter moeten gaan samenwerken met de verschillende ministeries die deels ook verantwoordelijk zijn voor onderhoud van de infrastructuur. Afstemming van bepaalde projecten is daarbij van belang. Het maaien van bermen zal nu worden uitgevoerd door het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken.

Er moet zuinig met het budget worden omgesprongen legt Gopalrai uit. "We zullen het personeelsbestand drastisch naar beneden moeten bijstellen. Hiertoe zijn de eerste stappen reeds genomen. Vroeger werden onderhoudsprojecten heel vakkundig en professioneel uitgevoerd met een personeelsbestand van slechts vijftien tot twintig medewerkers. Nu bestaat het personeel uit 55 personen. De Wegenautoriteit lijkt meer op een sociale instelling", zegt Gopalrai, zoals ook eerder is aangegeven door de minister van OW. Het doel is nu om de Wegenautoriteit weer te verheffen naar het professionele niveau zoals wordt verwacht van een wegautoriteit. "We gaan eraan werken vanuit de organisatie, want het wegennet van Suriname moet weer op een 'positieve' manier op de kaart."

Share on Facebook    Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina