Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Pandemie nuttig besteden

COMMENTAAR: Pandemie nuttig besteden

18/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Pandemie nuttig besteden

 

HET DOET GOED dat Surinaamse sportorganisaties niet in slaap vallen tijdens de coronapandemie. Echter, dat is nog niet bij alle bonden of (grote) clubs het geval, en hopelijk raken zij die nog stilzitten gemotiveerd om het voorbeeld van de anderen, die wel actief zijn, te volgen. Wat clubs aangaat mag Transvaal als voorbeeld worden gesteld. Daar wordt stug doorgewerkt en alles in gereedheid gebracht om, zodra de autoriteiten groen licht geven, het actief sporten te hervatten.

Het vergt veel durf om in deze periode van de pandemie (grote) projecten op te starten, maar Transvaal heeft die durf opgebracht en heeft ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan vorige week een sportwinkel geopend. Jammer genoeg kon een ander initiatief, heropening van het George Streepey Stadion niet doorgaan. De clubleiding had dat willen doen met een toernooi waaraan ook buitenlandse clubs zouden deelnemen. Hopelijk zal ook hier gelden dat wat in het vat zit niet verzuurt.

Ook bij de Surinaamse Volleybalbond weet men van aanpakken en wordt alles in stelling gebracht om de bal weer te laten rollen. Wat wel een struikelblok is voor verenigingen, die staan te springen om weer het veld op of de zaal in te gaan, is het samenscholingsverbod. Er mogen maar vijf mensen tegelijk bij elkaar zijn. Maar met wat creativiteit moet het mogelijk zijn om ook daarvoor een oplossing te vinden. In Europa - met name Nederland - gelden ook beperkingen, maar er wordt vrij normaal gesport. Natuurlijk moet de volksgezondheid nauwlettend in de gaten gehouden worden en mag de aandacht niet verslappen. Dit is immers al gebeurd na de eerste golf en nu plukken wij de wrange vruchten.

Bijzondere waardering verdient ook de Surinaamse Zwembond. Het in coronatijd gekozen bestuur leunt niet achterover. Zo is er een voorzittersconvent samengesteld met de voorzitters van alle aangesloten verenigingen. Dit mag gezien worden als een klankbord voor het bestuur en wijst op het streven naar goede communicatie met de lidorganisaties. Op initiatief van het bondsbestuur zal de Wereldzwembond ook een digitaal systeem beschikbaar stellen, waardoor het handmatig opnemen van tijden bij wedstrijden verleden tijd zal zijn. Aanpakken loont!

Het valt ook toe te juichen dat sommige organisaties proberen de druk van de schouders van sporters of hun ouders te halen, door materiaal ter beschikking te stellen voor nationale selecties. Daarvoor hoeft men - zoals reeds gebleken - niet aan te kloppen bij de regering. Sportorganisaties hebben laten zien dat bij de overkoepelende bonden in de wereld veel valt te halen. In ons sportcommentaar is er eerder al op gewezen dat Surinaamse bonden deze bronnen nog te weinig aanboren. De indruk bestaat dat zij die het niet doen niet sterk zijn in het schrijven projecten. Maar door samenwerking met de sportorganisaties die dat wel kunnen komt men een heel eind.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina