Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Frontlinie

COMMENTAAR: Frontlinie

13/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Frontlinie

 

DAT DE CORONAPANDEMIE een zware wissel trekt op de dagelijkse gang van zaken in de wereld en dus ook in Suriname staat als maanden buiten kijf. Het is voor overheden en bedrijven vaak passen en meten om de activiteiten/werkzaamheden gaande te houden. Er wordt al maanden veel van huis uit gewerkt. Maar dat is niet in alle sectoren mogelijk. Internationaal is men het erover eens dat de spil in deze pandemie de zorgsector is. Mensen die zich vaak met gevaar voor eigen leven inzetten om het leven van anderen te redden. Dat zijn echte frontliners en zij dienen inderdaad zoveel mogelijk beschermd en gewaardeerd te worden.

Twee belangrijke instituten die ook moeten blijven functioneren zijn De Nationale Assemblee en de regering. In het assembleegebouw zijn al bij het aantreden van het nieuwe parlement voorzieningen getroffen om ondanks corona het werk zo goed mogelijk voorgang te laten vinden. Er zijn inderdaad assembleeleden en ministers besmet geraakt, maar voor zover bekend is, zijn de bronnen terug te voeren tot buiten het gebouw.

In het assembleegebouw lopen dagelijks tientallen personen rond van politici tot griffiemedewerkers en huishoudelijk personeel. Het spreekt vanzelf dat om het parlement in gang te houden iedereen zo goed mogelijk moet worden beschermd. Daarom is het goed dat er naast de maatregelen die er al waren sinds maandag een extra voorziening is getroffen om mensen in het parlementsgebouw te beschermen.

Het parlement heeft dus een belangrijke taak en ook belangrijke verantwoordelijkheid, maar men kan zich afvragen of het zichzelf het predicaat van frontlinie mag opspelden. Het is al gezegd: de echte frontliners zijn de mensen in de zorg, met name verpleegkundigen. Er is al zo vaak met de mond beleden hoe belangrijk ze zijn, maar verder dan wat speldenprikken "als waardering" in de vorm van kleine bedragen is de werkgever niet gekomen.

Het wordt tijd dat de handen aan het ziekbed inderdaad worden gevuld bijvoorbeeld met de mogelijkheid in de Personeelswet om een bijzondere bevordering toe te kennen. Op de één of andere manier zou er één lijn gevolgd moeten worden, desnoods via wetgeving. Dus geen onderscheid tussen overheid en particulieren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina