Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Ik weet niet meer wat ik moet doen'

'Ik weet niet meer wat ik moet doen'

08/01/2021 14:14 - Ivan Cairo en Gilliamo Orban

Het kantoor van de afdeling Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) aan de Gemenelandsweg. Een grote groep burgers is tussen wal en schip beland nu hun Bazo-kaart definitief is vervallen.

Het kantoor van de afdeling Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) aan de Gemenelandsweg. Een grote groep burgers is tussen wal en schip beland nu hun Bazo-kaart definitief is vervallen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Dagelijks stromen er burgers naar het kantoor van de Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) aan de Gemenelandsweg. De mensen moeten slechts een formulier ophalen en die thuis invullen om die vervolgens deponeren bij Basiszorg. Echter, deze manier van werken is nieuw voor de mensen en sommige kunnen het formulier niet zelf invullen.

Weer anderen willen het direct inleveren en vullen het ter plekke in. Een andere groep komt om te informeren of hun verzekeringspasje in orde is, aangezien de mensen dat dringend nodig hebben, omdat ze de hoge medische kosten niet kunnen betalen zoals Nelda Majoko, van het vergelegen dorp Ligorio in het Boven-Surinamegebied.

 

We hebben geen geld

Zij liet donderdag bij het gebouw van de afdeling Basiszorg geëmotioneerd haar tranen de vrije loop. Majoko kreeg kort daarvoor naar haar inziens geen bevredigend antwoord over het verzekeringspasje van haar man. Hij heeft Leishmaniasis, beter bekend als busyasi, opgelopen en moet injecties krijgen van de Dermatologische Dienst.

Aangezien zijn verzekeringspasje is vervallen, moet hij volgens Majoko SRD 6.000 betalen voor de injectie(s). "We hebben dat geld niet, omdat mijn man niet kan werken. De busyasi verspreidt zich over zijn lichaam en er zijn wonden ontstaan bij zijn benen en gezicht", vertelt ze met verdrietige stem. Majoko toont de Ware Tijd op haar mobiele telefoon foto's van de akelige wonden.

De vrouw geeft aan dat ze drie weken terug een verzoek heeft gedaan bij de afdeling Basiszorg om in aanmerking te komen voor het verzekeringspasje. "Ik weet niet meer wat ik moet doen, want op de nummers waarop we moeten bellen om te weten of het pasje in orde is, wordt niet opgenomen. Hoe kan ik mijn probleem dan doorgeven?" vraagt ze zich radeloos af.

Ook goudzoeker Zico Anakaba zit met de handen in het haar. Zijn vrouw is in het ziekenhuis opgenomen en kan elk moment een kind baren. "Mijn vrouw is al drie dagen in het ziekenhuis en als ze nog drie dagen blijft, moet ik SRD 8.500 neertellen. Op dit moment heb ik dat geld niet, want ik ben ontruimd van een gebied in de omgeving van Brownsweg waar er aan goudwinning werd gedaan", onthult Anakaba.

Mocht hij werk hebben, zou het volgens hem niet moeilijk zijn om het geld op te brengen. Hij zegt dat zijn vrouw twee weken terug een aanvraag heeft gedaan om een verzekeringspasje van de overheid te krijgen. "Ze zou gebeld worden, maar we horen niets", zegt de teleurgestelde Anakaba.

Hermien Awanasie is met haar baby naar het kantoor van de Basiszorg gekomen om een Bazo-pasje te regelen voor het jonge kind. Ondanks het pasje is vervallen, heeft ze toch medische hulp gekregen bij het Diakonessenziekenhuis. "Maar er is aan me gezegd dat ik die verzekering in orde moet maken anders word ik niet meer geholpen. Mijn baby heeft lage sali en we moeten de dokter weer bezoeken", zegt Awanasie.

Ze geeft aan dat ze niet wist dat het pasje vervallen was en had dat pas door toen een gezondheidsmedewerker haar op 4 januari erop wees tijdens de consultatie van haar kind. Awanasie is voor doktersbehandeling speciaal afgereisd vanuit Baku, een dorp in het Sarakreekgebied, naar Paramaribo. "De transportkosten zijn erg hoog en ik heb totaal SRD 800 moeten betalen. Hetzelfde bedrag heb ik nodig om weer naar huis te gaan, maar ik moet eerst het pasje krijgen", zegt Awanasie.

 

Bestand opschonen

Imran Taus, lid van de commissie Nationale Basiszorgverzekering, doet zijn best om de mensen van de juiste informatie te voorzien. De burgers die willen weten wanneer ze hun verzekeringspasje krijgen, lijken niet tevreden te zijn. In gesprek met de Ware Tijd  wijst Taus erop dat de regering het bestand wil opschonen en wil betalen voor mensen die er recht op hebben.

Door de coronacrisis kan de afdeling Basiszorg de mensen niet fysiek ontvangen. In plaats daarvan moeten de personen een aanvraagformulier invullen. "Dit is verandering in de procedure voor niet alleen de cliënt, maar ook voor de Basiszorg, want we krijgen dagelijks meer aanvragen dan wanneer we een intakegesprek zouden hebben met cliënten", legt Taus uit.

Hij geeft aan dat Sozavo eerder belast was met alleen BZV, de categorie zeventien tot en met 59 jaar. Maar ook de groep van Bazo, kinderen tussen nul en zestien jaar en zestigplussers, valt nu onder het departement. Voorheen was het ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de Bazo-groep. "Er zijn seniorenburgers die op deze manier nooit een aanvraag hebben gedaan en wij kennen de mensen niet. We moeten nu alle senioren in het bestand krijgen", zegt Taus. Hij verwacht dat de Basiszorg uiteindelijk met een bestand van ongeveer tweehonderdduizend zal komen te zitten.

Er zijn zes filialen in verschillende districten waar de mensen een aanvraag kunnen indienen maar deze blijken niet genoeg te zijn. "Maar vaak komen mensen de aanvraag doen wanneer ze een verzekeringspasje dringend nodig hebben en dat zorgt voor frustratie en pijn", vindt Taus. De mensen die in het ziekenhuis liggen, hebben volgens hem voorkeur om verzekerd te worden. Er wordt een beroep op de andere mensen gedaan om voorlopig uit hun eigen zak hun medische kosten te betalen. "Misschien is het makkelijk gezegd, maar de overheid heeft het afgelopen jaar het heel jaar door de verzekering van hun betaald. Maar voor deze ene keer gaan mensen tussen wal en schip zijn en dit kan anderhalve maand duren", aldus Taus.

 

Herregistratie in overgangsperiode

Verschillende assembleeleden zijn van oordeel dat de regering de situatie met betrekking tot Bazo-kaarten anders moet aanpakken. Deze medische verzekeringskaarten zijn op 31 december 2020 vervallen en belanghebbenden moeten zich opnieuw registreren. Dit heeft talrijke personen die dringend medische hulp nodig hebben in grote problemen gebracht stellen parlementariërs Ivanildo Plein (NPS) en Rabin Parmessar (NDP) tegenover de Ware Tijd. Ook VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien uit zijn bezorgdheid over de ontstane situatie.

Assembleevoorzitter Marinus Bee zegt dat de coalitiefractie deze kwestie onder zijn aandacht heeft gebracht. Donderdag had hij hierover spoedoverleg met vicepresident Ronnie Brunswijk. "Er zijn tal van mensen die radeloos zijn. Ik werd door twee zwangere vrouwen huilend gebeld. De ene is uitgerekend voor 14 januari en de andere voor 21 januari. Hoe moeten ze verder? Ik denk dat aan deze mensen dispensatie verleend moet worden", vindt Plein.

Hij is van oordeel dat de regering de medische verzekeringen met nog eens twee maanden moet verlengen en dat in deze "overgangsperiode" de herregistratie kan plaatsvinden. Dat zou in verband met de heersende coronapandemie via de wijkkantoren van Sozavo en de Regionale Gezondheidsdienst en op basis van alfabetische volgorde kunnen gebeuren, stelt hij voor. "Wat wel opvalt, is dat overheidskantoren waar je stukken moet halen om te overleggen vaak gesloten zijn", aldus de NPS-parlementariër. Ook kreeg hij klachten dat in november en december huisartsen en medische specialisten moeilijk deden om mensen met Bazo-kaarten te behandelen, omdat niet goed met deze zorgverleners was gecommuniceerd dat de kaarten waren verlengd.

 

Onbehoorlijk bestuur

Parmessar vindt dat niet gesold mag worden met de gezondheid van burgers. De abrupte stopzetting van de ziektekostenverzekering voor Bazo-kaarthouders getuigt volgens hem niet van behoorlijk bestuur. "Dit is niet de manier hoe je met deze zaken omgaat. Het is onfatsoenlijk om op de vervaldag te zeggen dat mensen zich moeten herregistreren", stelt hij.

De NDP-fractieleider vraagt zich ook af hoeveel mensen met een Bazo-kaart toegang hebben tot internet, daar de overheid vraagt dat zij zich via een bepaalde website registreren. "Is dit niet een verkapte vorm om het deze mensen moeilijk te maken", oppert hij. Evenals Plein voert Parmessar aan dat overheidskantoren zoals CBB waar belanghebbenden stukken voor de herregistratie moeten afhalen zijn gesloten door de Covid-19-situatie.

De politicus beklaagt zich er ook over dat hoewel via de Bazo-kaarten belanghebbenden verzekerd zijn voor het krijgen van thuiszorg, talrijke behoeftige seniorenburgers deze zorg nog steeds niet krijgen. Ook dat moet geregeld worden. Hij pleit voor een behoorlijke aanpak van de Bazo-kwestie.

 

Downgrade Bazo-zorg voorkomen

Desgevraagd zegt Gajadien dat de coalitiefractie al enkele dagen bezig is voornoemd vraagstuk met de regering te bespreken. Hij voert aan dat van burgers van wie de Bazo-verzekering sinds november 2020 geregeld had moeten zijn, nog steeds niet in orde is gemaakt. Gajadien dringt er bij de regering op aan de stopzetting van de Bazo-kaarten in heroverweging te nemen en deze te verlengen.

De VHP'er vindt dat de aanvraagprocedure aangepast en versoepeld dient te worden. Er zijn volgens hem ook andere modellen dan registratie via een website. Hij merkt op dat indien uiterlijk dit weekend geen oplossing is gekomen de coalitie een vergadering van het parlement zal aanvragen om de regering ter verantwoording te roepen. De fractie was eerder voornemens om voor vrijdag een vergadering aan te vragen, maar daarvan is afgezien.

Plein juicht het toe dat Staatsziekenfonds (SZF) als dienstverlenende autoriteit op het gebied van de gezondheidszorg niet langer "gemarteld" wordt. "SZF kan de kosten niet dragen, dus het afstoten naar het ministerie van Sozavo is een goed idee. Alleen hoop ik niet dat de waarde van zo een kaart zodanig gedowngrade wordt dat je er slechts paracetamol mee kunt halen en/of een bezoekje aan de arts kan brengen. Er moet een gedegen plan worden gemaakt om het bestand op te schonen. En daarom ben ik blij met de registratie. Alleen zal men daadwerkelijk een onafhankelijk onderzoek moeten doen naar wie zo een kaart nodig heeft", zegt de NPS'er.

Er zijn, volgens hem mensen die zelf de medische kosten of een medische verzekering kunnen betalen. De overheid moet de kaarten van de mensen die misbruik maken, intrekken en met het geld dat zo bespaard wordt het systeem voor anderen upgraden, voor zij die het daadwerkelijk nodig hebben. Nu er door de regentijd ook veel mensen met griep te kampen hebben vindt de politicus het ook niet raadzaam de Bazo-kaarten niet te verlengen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen