Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Aandacht transportsector

COMMENTAAR: Aandacht transportsector

06/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Aandacht transportsector

 

DE REGERING ZIT in de urgentiefase waarin de belangrijke transportsector zich continu roert over beweerde niet toereikende tarieven. De transportsector is voor opeenvolgde regeringen een zorgenkind. Het is twee regeringen Bouterse niet gelukt dit probleem op te lossen en ook de nieuwe machthebbers hebben geen afdoend antwoord.

Tarieven zijn wel verhoogd, maar bushouders zijn niet tevreden. Aan de andere kant klagen zij die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn over de tarieven. Ontbrekende ordening en daardoor wildgroei bij delen van het openbaar vervoer hebben gemaakt dat dit fundamenteel probleem telkens de kop opsteekt. Nu deze regering zich sterk heeft gemaakt om overheidssubsidie af te bouwen ontstaat een netelige situatie voor de burger. Afbouw van subsidie, verhoging van de brandstofprijzen en duurder worden van onderdelen voor de bussen betekent (verdere) tariefsverhoging. Dit zal er dan weer toe leiden dat wie afhankelijk is van het openbaar vervoer  - ook veel scholieren en studenten - dieper in de buidel zal moeten tasten.

Tot de voorgenomen urgentiefase van de overheid worden gerekend prioriteit voor de financiële crisis, Covid-19 en het armoedevraagstuk. Daarna volgen de stabilisatie- en groeifase. Het is zeer de vraag of de termijnen in de roadmap tot aan de groeifase haalbaar zijn. Alleen al het armoedevraagstuk in de urgentiefase 'verbreekt alle records'. De juiste definitie voor het begrip armoede lijkt nog steeds niet gevonden, laat staan om met bestrijding ervan te beginnen. Andere fundamentele vraagstukken over het openbaar vervoer en het beleid daarvoor baren zorgen. Eisen over nieuwe tarieven zijn een voortdurend proces waarvoor tot nu toe een duurzame oplossing uitblijft. Voor het ministerie van Openbare Werken is het pappen en nathouden.

Vooralsnog moet aan de beleidsmakers gegund worden de beleidsvrijheid, om voor het openbaar vervoer nieuwe studies te maken, waarbij niet voorbij moet worden gegaan aan eerdere onderzoekingen. Daarmee wordt voorkomen dat bij elke actie van vervoerders een incidentele oplossing moet worden getoverd. Opvallend is dat niet de hele sector wordt betrokken bij de ordening, zoals het taxiwezen en transport naar het binnenland. Deze twee sectoren waarvan toeristen veelvuldig gebruik maken, mogen niet onderschat worden. Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme moet haast maken met beleid voor een toerisme autoriteit zodat er meer zicht komt op het taxiwezen en vervoerders in het binnenland. De minister heeft deze week trouwens de noodzaak van een toerismeautoriteit benadrukt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina