Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Rvc Telesur wil minder personeel

Rvc Telesur wil minder personeel

05/01/2021 05:50 - Jason Pinas

President-commissaris Sanjay Raghoebarsingh (l) bracht op 1 januari samen met directeur Mike Antonius, minister Albert Jubithana en bondsvoorzitter Harvey Panka een toost uit op het veertigjarig bestaan van Telesur.

President-commissaris Sanjay Raghoebarsingh (l) bracht op 1 januari samen met directeur Mike Antonius, minister Albert Jubithana en bondsvoorzitter Harvey Panka een toost uit op het veertigjarig bestaan van Telesur. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De nieuwe raad van commissarissen (rvc) bij Telesur wil binnenkort met minder personeel veel meer rendement halen voor het bedrijf. Dit is volgens presidentcommissaris Sanjay Raghoebarsingh één van de prioriteiten.

Hoewel de raad niet ontevreden is over de positie van het bedrijf vindt hij dat het veel efficiënter kan. Daarom worden mogelijkheden bekeken om het personeelsbestand af te slanken. "Wie eruit gaat met pensioen gaan we zoveel als mogelijk niet vervangen zodat we uiteindelijk komen op de juiste maat", zegt de president-commissaris tegen de Ware Tijd. Zijn streven is om ongeveer driehonderd van de huidige negenhonderd werknemers af te vloeien. De voorzitter van de personeelsbond, Harvey Panka, zegt in reactie daarop dat de ontwikkelingen nauwlettend zullen worden gevolgd.

Raghoebarsingh benadrukt dat 'winst maken' voor de aandeelhouder - de regering - nog steeds het primaire doel van de onderneming is. Het is daarom belangrijk dat processen regelmatig geëvalueerd en verbeterd worden. "Door efficiëntie te brengen in de platforms en veranderen van de structuur hebben we straks een organisatie die met minder mensen kan worden gedraaid. Niemand wil een man meer dan nodig is; het is bedrijfstechnisch niet juist om dat te hebben", onderstreept de president-commissaris.

Hij zegt dat vooral jonge medewerkers getraind zullen worden zodat ze breed inzetbaar zijn. "Je gaat de mensen niet uitbuiten maar hun kansen vergroten." Goede overeenstemming met de werknemersorganisatie zal volgens hem belangrijk zijn in dit proces. Bondsvoorzitter Panka reageert vooralsnog nuchter op de zienswijze van de president-commissaris. Hij wijst er wel op dat personeel niet zonder meer afgevloeid kan worden behalve, als het om pensioen gaat."De president-commissaris mag zijn mening hebben over hoe het bedrijf moet worden gedraaid, maar zulke zwaarwichtige besluiten moeten door de regering genomen worden."

Panka verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst waarin duidelijk staat aangegeven wanneer afvloeing aan de orde komt."Ik maak me niet druk om wat de raad van commissarissen zegt. We hebben regels en overeenkomsten. Als de regering andere inzichten heeft dan moeten die met de bond worden besproken." Als voorzitter is hij wel voorstander van regelmatige scholing en training van het personeel zodat het mee kan met de ontwikkelingen binnen de telecommunicatiesector.

Indien bij pensionering het aantrekken van nieuw personeel zal worden geparkeerd zal de bond erop toezien dat geen vriendjespolitiek plaatsvindt. Panka: "Als je vindt dat het bedrijf log is en je het via pensionering wil oplossen gaan we wel opkomen tegen nepotisme." Het streven van de bond is daarom zo snel als mogelijk een vertegenwoordiger in de raad te hebben. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk bij de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders in orde gemaakt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina