Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Poti sma no man bai data'

Nieuw onderwijssysteem went moeilijk

05/01/2021 08:08 - Euritha Tjan A Way

Op onder meer Mulo Flora werden leerlingen op 1 oktober toegesproken over les volgen onder de nieuwe normaal. Opnieuw moeten leerlingen langer thuis blijven, tot frustratie van veel ouders.

Op onder meer Mulo Flora werden leerlingen op 1 oktober toegesproken over les volgen onder de nieuwe normaal. Opnieuw moeten leerlingen langer thuis blijven, tot frustratie van veel ouders. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - "Boi … ik weet niet waar ik moet beginnen", klinkt het bijna wanhopig. Martha is moeder van drie kinderen: een jongen van elf jaar, één van acht en een jong kind dat nog naar de oppas gaat. Zij weet zich geen raad met het nieuwe systeem binnen het onderwijs waarbij kinderen niet elke dag naar school gaan en de verlengde vakantie van twee weken in verband met het toenemende aantal Covid-19-besmettingen.

"Ik werk in de thuiszorg, dus soms heb ik de middagdienst en dan kan ik niet met mijn kinderen oefenen. Als ik de ochtenddienst heb, kunnen we nog wat doen, maar we zijn al zo gewend aan het systeem van maandag tot vrijdag school en weekend vrij. Het is vreselijk moeilijk om deze aanpassing door te voeren. Toen we bezig waren met informatie via de telefoon ging het ook moeilijk. De school deed haar best, maar met de kosten van internet nu, kan ik dat niet meer opbrengen. De schoolopdrachten komen dus pas binnen als ik data heb." Haar kinderen zitten aan de Ramgoelamweg op school.

Hugo Blanker die al enige tijd met het bijltje hakt binnen het onderwijs en elke zaterdag het programma 'Tele Skoro Afersi' verzorgt op Radio Apintie, vindt dat de regering er te makkelijk over gaat door de schoolvakanties met twee weken te verlengen en het schoolritme zo aan te passen. "Ik zeg, als het moet, moet het, maar er moet een integrale aanpak komen om hiermee om te gaan. Laat de overheid de ambtenaren bijvoorbeeld een extra toelage geven omdat kinderen die thuis zitten meer kosten. Laten EBS, SWM en vooral Telesur gunstigere tarieven hanteren in deze periode. Laat het ministerie van Onderwijs en Cultuur ook bezig zijn leerkrachten bij te scholen vooral omdat ze extra skills nodig hebben om met de nieuwe manier van lesgeven om te gaan", vindt Blanker, die voorzitter is van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren.

Sherron Rodgers, die leerkracht is op de St. Ceciliaschool, ervaart in haar klas dat het meegeven van opdrachten naar huis niet werkt. "Al blijven kinderen een week thuis, ze doen niets. Dus het thuis oefenen werkt niet. Dat merk ik bij mij in de klas." Rodgers schetst een beeld over het onderwijs dat alles behalve florissant is. "Voorheen was het al moeilijk om ouders betrokken te krijgen bij het werk van het kind. En nu ze zoveel meer thuis moeten doen, zie je duidelijk dat er vanuit die kant niets komt. De kinderen zijn niet gemotiveerd, ze zijn afgeleid, ze zijn met andere dingen bezig. Je kan je niet voorstellen hoe wanhopig en hoe gedemotiveerd wij als leerkracht zijn." Ze geeft aan dat ze helemaal begrijpt dat leerkrachten alleen maar doen wat ze moeten doen en niets meer. "Want men verlangt nu zelfs van je dat je in je eigen geld gaat om materiaal te kopen voor de les en om bijvoorbeeld data te kopen? Hoe belachelijk is dat?" klinkt het boos. Ook onderwijs via internet werkt niet, weet Rodgers. "Poti sma no man bai data."

Valerie Fris heeft het met haar zoon, die vorig jaar op een particuliere school zat, ook knap moeilijk gehad om school met werk te combineren. "Alles ging online door en dat ging 's morgens dus via mijn telefoon, maar ik moest gaan werken, dus ik kon op bepaalde dagen niet inloggen. Toen heb ik gevraagd dat de lessen ook in de middag gegeven werden en dat er inhaallessen kwamen als hij een dag had gemist", legt ze uit. Voor haar was het een hels karwei om voor haar zoon van elf elke dag oppas te zoeken. "Ik vond dat hij zo ook achteruitging en eigenlijk had ik gehoopt dat het in januari zou worden genormaliseerd en nu hoor ik juist weer dat de vakantie met twee weken is verlengd. Ik blijf bezig met hem, maar die kinderen worden ook lui", zegt ze. Ook zij klaagt over de internetkosten die nu veel hoger zijn door de hogere Telesur-tarieven.

Alle geïnterviewde mensen zijn zich ervan bewust dat met de Covid-19-situatie in het land, er aanpassingen moeten komen. "Maar de economische situatie moet ook aangepakt worden, want doordat ouders zo bezig zijn te overleven worden kinderen aan hun lot overgelaten. Kinderen moeten allerlei dingen doen om ouders te helpen en zijn daardoor geen kind meer. Zie daar dan maar les aan te geven", zegt Rodgers gedemotiveerd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina