Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Geen lesachterstand door verlengen vakantie'

Onderwijsminister vreest geen lesachterstand door verlengen vakantie

04/01/2021 00:00 - Amanda Palis

Onderwijsminister Marie Levens.

Onderwijsminister Marie Levens. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Ondanks dat de kerstvakantie met twee weken wordt verlengd vanwege de Covid-19-situatie deelt minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur de vrees niet dat er achterstand in de leerstof zal ontstaan. Hierover praten leidt alleen maar tot stress voor een ieder, zegt ze. “De situatie waarin wij leven is niet normaal. Wij moeten dus ook niet proberen het normale lesprogramma of curriculum af te willen hebben. Normaal doen in een abnormale tijd werkt nergens”, stelt de bewindsvrouw. Ze blijkt volledig te vertrouwen op de leerkrachten.

De maatregel om de scholen op 18 januari te openen, dus twee weken na de oorspronkelijk afgesproken datum, is door het ministerie van Volksgezondheid genomen in overleg met het departement van Onderwijs en Cultuur. "Crèches en kinderopvang zullen wel open zijn vooral voor de groepen die niet anders kunnen", zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zaterdagmiddag tijdens de Covid-19-persconferentie.

Als gesproken wordt van achterstand lijkt het er volgens minister Levens op "dat iedereen nog harder, nog sneller moet rennen om de eindstreep te halen, maar de eindstreep wordt steeds verder gelegd door deze abnormale Covid-oorlog", zegt de bewindsvrouw. In plaats van de nadruk leggen op afstandsonderwijs en ontstaan van mogelijke achterstand, kiest Levens liever voor wat de leerlingen hebben geleerd en dat er voor gezorgd moet worden dat ze door blijven leren.

Het ministerie blijft met docenten en leerkrachten in gesprek hoe zij op een zinvollere manier nieuwe vormen van lesgeven kunnen toepassen. "Als we bijvoorbeeld kijken naar het vak geschiedenis dan weten we dat lessen uit het hoofd geleerd worden. Maar dit is niet effectief, want die kennis zijn ze de volgende dag al vergeten", zegt Levens. Haar gedachten gaan onder meer uit naar leerrijke video's en kleine onderzoeken om de les voor de kinderen interactiever te maken. "We moeten niet blijven focussen op kwantiteit maar de kwaliteit en vooral het vermogen om zelf dingen met plezier te doen. Het accent moet nu gelegd worden op het vermogen van kinderen en studenten om zelf op onderzoek uit te mogen gaan", aldus Levens.

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BVL) tevens VHP-parlementslid, heeft er alle vertrouwen in dat bij heropening van de scholen de leerkrachten de lessen goed zullen oppakken. "De leerkrachten zijn professionals en weten hoe zij de leerstof zodanig moeten spreiden om niet alleen de kwaliteit van de leerstof te garanderen en genoeg tijd hebben voor repetities en examens", zegt Mangre. "Maar de gezondheid van onze kinderen en leerkrachten staat centraal en dus sta ik achter het besluit van het ministeriële clusterteam." Ze beseft dat door het constante onderlinge contact van de leerkrachten met de scholieren door de dag heen de kans op besmetting toeneemt. Ze zegt in feite dat het dweilen met de kraan open is als achteraf scholen vanwege een eventuele besmetting opnieuw gesloten moeten worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina