Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Invulling rvc’s parastatale bedrijven nog altijd heikel punt

Invulling rvc’s parastatale bedrijven nog altijd heikel punt

15/12/2020 05:50 - Wilfred Leeuwin

Robby Berenstein van de Vakcentrale C-47 dreigt met acties als de regering niet snel overgaat tot het benoemen van de vakbondsvertegenwoordiger in de rvc van de SPSB.

Robby Berenstein van de Vakcentrale C-47 dreigt met acties als de regering niet snel overgaat tot het benoemen van de vakbondsvertegenwoordiger in de rvc van de SPSB.  

PARAMARIBO - Invullen van raden van commissarissen (rvc's) bij staatsbedrijven is nog altijd een probleem. Voor wat betreft de politieke invulling wordt daar voortvarend aan gewerkt. De invulling vanuit het bedrijfsleven geeft minder problemen. Echter, er blijkt volgens vakbondsleider Robby Berenstein van de vakcentrale C-47 geen eenduidig beleid te zijn. “Bij sommige raden is de voordracht vanuit de vakbeweging wel ingevuld, bij sommige staatsbedrijven zoals die van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij is er wel een plek opengehouden maar blijft de benoeming uit. Bij anderen staatsbedrijven wordt er helemaal niet hierover gesproken”, zegt Berenstein.

De vakbeweging heeft met brieven en gesprekken geprobeerd de regering zover te krijgen de voorgedragen personen benoemd te krijgen maar dat gaat niet naar wens. Bij sommige staatsbedrijven is het benoemen van een vertegenwoordiger van de vakbond, gezien de omstandigheden die spelen, dringend vereist. Dit geldt onder meer voor de rvc bij de Surinaamsche Postspaarbank.

De regering heeft nu via minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een brief gekregen van de vakbond bij de bank, met de mededeling dat als de benoeming niet binnen twee weken plaatsvindt, het personeel het werk zal neerleggen. In het schrijven zeggen de werknemers lang te hebben gewacht op de benoeming.

Er wordt op gewezen dat het personeel er zelf aan heeft bijgedragen dat malversaties die bij de bank zijn gepleegd en nu in onderzoek zijn bij het Openbaar Ministerie bekendheid hebben gekregen. Het is volgens de werknemers aan hen te danken dat een ondergang van de bankinstelling is voorkomen.

Berenstein zegt dat de voordrachten voor de verschillende rvc's ruim van tevoren bekend zijn bij de regering. Op een persconferentie van de vakcentrale enkele weken terug is aangegeven dat zitting hebben in een rvc een verworven recht is van de werknemersorganisaties bij parastatale bedrijven.

Volgens hem is er een ambtelijke structuur, maar gebeurt dat op basis van afspraken. "Wij zijn zowel collectief als per bedrijf bezig deze zaak aan te pakken", zegt Berenstein. Er schijnt volgens hem ook verschil van mening te zijn bij de politiek over hoe de invulling moet plaatsvinden.

Er zou onderling een strijd gaande zijn bij regeringspartijen VHP en Abop wie de meerderheid heeft in de raden. In sommige gevallen wil de politiek de invulling alleen doen. Bij de Volkscredietbank heeft de invulling al plaatsgevonden. Dit geldt ook voor het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname, maar bij cruciale staatsbedrijven zoals SWM, de Telecommunicatie Autoriteit Suriname en anderen is dat nog niet gebeurd.

Bij de Regionale Gezondheidsdienst worden er nog gesprekken gevoerd over de invulling. Bij SWM is er wel een plek vrijgehouden voor de vakbeweging, maar laat de benoeming op zich wachten. "In sommige gevallen voeren we gesprekken en in andere moeten we gewoon wachten wat de regering doet", zegt Berenstein.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina