Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Santokhi in Nickerie: 'Nu een klein beetje positief saldo'

Santokhi in Nickerie: 'Nu een klein beetje positief saldo'

12/12/2020 23:43 - Van onze redactie

President Santokhi toonde zich in Nickerie optimistisch over de economische toestand van Suriname.

President Santokhi toonde zich in Nickerie optimistisch over de economische toestand van Suriname. Foto: CDS  

PARAMARIBO - President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag tijdens zijn bezoek aan district Nickerie gezegd dat er nu “een klein beetje positief saldo” is. Volgens het staatshoofd is de financiële huishouding van Suriname in de afgelopen vijf maanden “in balans” gebracht. Er is wat meer “financiële ademruimte” gecreëerd door bezuinigen, prudent beleid en goed bestuur. Door het positieve saldo is de regering in staat AOV, AKB en de financiële bijstand te verhogen en financiële tegemoetkomingen te geven.

Eén daarvan komt de verpleegkundigen ten goede. Als dank voor het onder controle brengen van Covid-19 krijgt het zorgpersoneel SRD 750. Volgens minister Amar Ramadhin komt dit bedrag bovenop de bonus van SRD 300. De SRD 750 is voor zowel "verplegend, administratief, technisch als ondersteunend personeel én voor zowel overheidsziekenhuizen als particuliere hospitalen. In Nickerie zei Santokhi dat de regering nu ook in staat is een loonronde te voeren. De onderhandelingen daarover starten in januari 2021. De Sociaal Economische Raad is aangeschreven om een advies te geven over "het niveau van de verhogingen, het effect op de economie en het koersenfront".

Het staatshoofd zei dat er een schuld van vier miljard US dollar is overgenomen van de vorige regering, waarbij de twee Oppenheimer-leningen van samen 675 miljoen US dollar de grootsten zijn. Jaarlijks moet er zeventig miljoen US dollar aan rente voor deze twee leningen worden betaald. Via het Franse adviesbureau Lazard heeft de regering kunnen afdwingen dat er twee maanden geen rente hoeft te worden betaald. Ze heeft daardoor meer ruimte om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De bondholders waarmee deze "standstill" is bereikt, vragen wel dat er spoedig een overeenkomst tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is.

Santokhi gaf aan dat de schuldeisers akkoord zijn gegaan met de herschikking omdat zijn regering vertrouwen uitstraalt. Dat zou volgens hem ook het geval zijn met de ratingbureaus die vanwege het vertrouwen de kredietwaardigheid van Suriname hebben opgekrikt. Het staatshoofd verzekerde dat de komende maanden de status van het land verder zal worden opgewaardeerd. Ook lokale schuldeisers hebben zich bereid getoond tot een schikking te komen.

Mede vanwege deze vooruitzichten zei de president dat de lichtpunten van de financiële crisisbeheersing, één van de drie prioriteitsgebieden - de andere twee zijn Covid-19 en het armoedevraagstuk - al te zien zijn. Hoewel de regering nog in de 'urgentiefase' van negen maanden zit als het gaat om het herstel van de economie, maakt ze zich al op voor de 'stabilisatiefase' van twee jaar, die eind maart ingaat.

Tijdens die periode zullen projecten worden uitgevoerd. Die worden op 23 december besproken in de regeringsraad. In januari zullen er architecten, ondernemers en consultants worden uitgenodigd voor een presentatie, waarbij ze de gelegenheid hebben om met voorstellen te komen. De private projecten worden overgelaten aan de particulieren, de public private partnership (ppp's) worden uitgevoerd op basis van goede afspraken.

De olievondst komt volgens de president op het juiste moment. Hij benadrukte dat de natuurlijke hulpbronnen aan het Surinaamse volk toebehoren. Met de inkomsten zullen er welvaart en ontwikkeling gebracht moeten worden alsook diversificatie van de economie. Belangrijk is dat er gespaard worden in een Spaar- en Stabilisatiefonds, waarvan de uitvoeringsbesluiten binnenkort een feit zijn.

Het staatshoofd erkende dat er meer in de armoedeaanpak moet worden geïnvesteerd. Hij zei geen voorstander te zijn van een pakkettensysteem, maar dat het nu niet anders kan. De bonussen hebben volgens hem bewezen dat er betere mogelijkheden zijn, maar door het storten van het geld wordt niet eenieder bereikt. Er komt daarom een "breder, gestructureerd en ruimer programma" om het armoedevraagstuk te beheersen. Daartoe behoren subjectsubsidie en meer werkgelegenheid. Binnenkort wordt dit integraal pakket van maatregelen gepresenteerd.

Het zal ook onderdeel zijn van het uit te voeren programma van het IMF, dat eist dat er een goed sociaal vangnet is voor de bevolking. Het staatshoofd denkt dat er over enkele dagen op technisch niveau een understanding zal zijn met het IMF. Santokhi wenste te benadrukken dat niet het IMF een programma maakt voor Suriname, maar dat Surinamers dat doen voor Suriname. Het gaat volgens hem om een eigen plan dat moet voldoen aan de normen en criteria van het IMF.

De overeenkomst moet in de tweede of derde week van januari op het hoogste IMF-niveau worden uitgevoerd, waarbij Suriname de beschikking kan krijgen over tussen de 650 en zevenhonderd miljoen US dollar voor drie jaar. In deze periode zullen de economie en internationale kasreserve moeten worden gestabiliseerd en zal er worden geïntervenieerd op de koersenmarkt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina