Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Trutru lespeki

COLUMN: Trutru lespeki

04/12/2020 14:00 - PS

COLUMN: Trutru lespeki

Philomena Bijlhout  

Honderden Cubanen bivakkeren in tenten in Nickerie aan de grens met Guyana. Ze willen oversteken zodra deze grens opengaat. Suriname ontvluchten maar nog even profiteren van de Surinaamse staat die voor eten, drinken en goede sanitaire voorzieningen zorgt. Klaarblijkelijk hebben deze mensen zich nooit aangemeld voor de repatriëringsvluchten naar Cuba eerder dit jaar. In Suriname blijven is geen optie meer. De koek in ons land is op. En het is maar de vraag of deze economische vluchtelingen, op zoek naar een beter leven, werkelijk ook geen geld hebben.

Want zoals de Surinamers in Nederland dozen naar Suriname sturen, krijgen genoeg Cubanen geld van familie uit Amerika. Hoe komen ze aan de tenten waarin ze nu bivakkeren en geld voor vervoer naar Nickerie enzo meteen de oversteek? Gaat het hier om de illegalen die medio 2017 werden toegelaten in Suriname? Het Rode Kruis had toen haar handen vol aan de toegestroomde Cubanen die actie voerden. Ze kregen huisvesting, medische zorg en een toelage van de overheid. De socialistisch georiënteerde broeders en zusters van weleer verlaten nu dus het zinkend schip voor een welvarend kapitalistisch buurland.

De instroom van Spaanstaligen in Suriname was, tot het sluiten van het luchtruim dit jaar, gigantisch. Behalve Cubanen kwamen Dominicanen, Venezolanen, Colombianen alsook de Franstalige Haïtianen. Gedoogd en toegelaten door de vorige regering, maar klaarblijkelijk nauwelijks geïntegreerd in onze samenleving. Nooit gemonitord. Iemand zei eens dat de instroom noodzakelijk is, omdat er te weinig arbeidskrachten zijn om het land op te bouwen. Dat is misschien wel zo maar nu trekt men dus verder. Werden ze uitgebuit op de arbeidsmarkt en werkten ze onder het minimumloon? We zullen het niet weten. Maar ook zij ervaren problemen in het land.

En hoewel de situatie in Suriname nu een ernstig dieptepunt heeft bereikt, is het geen optie om jongeren op te roepen 'gewapend actie' te ondernemen tegen de huidige gang van zaken, zoals Bouterse heeft gedaan. Etnisch profileren, etnisch benoemen, kleine groepen bevoorrechten, je schuldig maken aan nepotisme (wat de huidige bestuurders doen) is zeker niet acceptabel. Maar het woord 'gewapend' gebruiken is ook niet correct. De interpretatie zal (vanwege de persoon die dit zegt) altijd zijn 'gewelddadig ingrijpen' zoals in 1980 is gebeurd.

Dat nooit meer! Het heeft tien jaren, vele doden en heel veel verdriet veroorzaakt bij zowel voor- als tegenstanders om de democratische rechtsstaat in het land te herstellen. De littekens zijn onuitwisbaar. De tranen versteend en het gebeurde vereeuwigd. De toen door wapens afgedwongen macht is individueel en door een selecte groep, politiek, maatschappelijk en economisch verzilverd door middel van dictatuur. Een les die niet versimpeld kan worden door te zeggen dat met de recente uitspraak wordt bedoeld de 'soso lobi'-ideologie van de NDP.

De slogan 'soso lobi' impliceert alles klakkeloos accepteren. Je gezond verstand niet gebruiken. Geen eigen mening hebben en niet kritisch zijn. En nogmaals, dit etnisch gekleurd beleid van de regering is inderdaad zorgelijk en heeft velen verrast. De aanzet voor verandering hiervan komt bij de NDP vandaan. Hoe jammer is het dat de leider van deze partij weer spreekt over de koelie terwijl zijn partij altijd een grote voorvechter en voorbeeld is geweest van eenheid in diversiteit ongeacht de etnische afkomst. Dit volk heeft geen geweld meer nodig om keuzes te verduidelijken. De slavernij en Binnenlandse Oorlog zijn voorbij. Beschaafdheid, inzichten en ervaringen hebben ons ervan doordrongen dat het de democratische rechten zijn die de mogelijkheid bieden om juridisch, verbaal en met demonstraties altijd je 'RECHT' te kunnen halen. Zonder geweld want dati na trutru lespeki, nanga lobi!

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina