Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Open sky-akkoord tussen Suriname en Guyana

Open sky-akkoord tussen Suriname en Guyana

26/11/2020 10:49 - Ivan Cairo

De presidenten Chandrikapersad Santokhi (l) en Irfaan Ali (r).

De presidenten Chandrikapersad Santokhi (l) en Irfaan Ali (r). Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Er komt een luchtvaartverdrag tussen Suriname en Guyana. In aanloop daarop is het luchtverkeer tussen de twee buurlanden dat vanwege de coronapandemie was gesloten sinds maandag weer opengesteld voor commerciële vluchten. De protocollen hiervoor worden uitgewerkt door de ministeries van Volksgezondheid en Transport, Communicatie en Toerisme. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi in het presidentieel paleis na gesprekken met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali, eregast bij de viering van Srefidensi.

Een gezamenlijke werkgroep zal de details van het luchtvaartverdrag uitwerken. De president merkte op dat met die overeenkomst de samenwerking tussen de twee landen bij reguliere vliegverbindingen zal worden verduurzaamd.

Op vragen van de pers stelden de staatshoofden dat een grenscommissie, die onderdeel is van de gezamenlijke werkgroepen, zich hierover buigt. President Ali merkte op dat deze commissie zich "ijverig" buigt over de materie. Zodra het werk van het technische team is afgerond, zullen de aanbevelingen aan hem en zijn Surinaamse collega worden aangeboden.

Intussen focussen de regeringen zich op verdere versterking van de wederzijdse betrekkingen door nieuwe infrastructuur tot stand te brengen en door het smeden van een raamwerk om de onderlinge handel te bevorderen. Ook maken de landen zich op om samen uitdagingen het hoofd te bieden. "Dit is een ander traject dat focust op ontwikkeling, duurzame relaties die gunstiger zijn voor beide landen", aldus Ali.

Hoge prioriteit op dit moment genieten volgens Santokhi zaken die de twee landen verbinden. Vandaar dat strategisch beleid zal worden ontwikkeld om die problemen samen aan te pakken. Als voorbeeld noemde hij de brug over de Corantijnrivier. Internationale bedrijven zullen worden uitgenodigd voor de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en onderhoud. Gezamenlijk zullen financieringsmogelijkheden worden gezocht.

Ali merkte op dat het geen vraag meer is wanneer er een brug over de Corantijnrivier komt, maar "zodra die er staat". De oeververbinding zal een permanenten fysieke verbinding zijn tussen Guyana en Suriname, maar ook belangrijk voor de infrastructurele ontsluiting van Zuid-Amerika.

Santokhi zei dat de beoogde brug niet slechts ter ondersteuning van transport van goederen en personen is, maar eveneens een bewijs dat er een transitie is ingezet van het oude naar het nieuwe. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen tekenden een intentieverklaring voor de constructie van de brug.

Ali typeerde de ontmoeting met Santokhi als een "significant moment" in de vriendschappelijke betrekkingen tussen zijn land en Suriname. Met de begonnen dialoog wordt een raamwerk opgezet voor hechtere samenwerking op verschillende gebieden. Handel, transport, toerisme, visserij en infrastructuur nemen in de hernieuwde samenwerking een voorname plek in. Volgens het Guyanese staatshoofd zijn er grote uitdagingen maar ook heel goede mogelijkheden om het handelsverkeer te bevorderen en uit te breiden, zeker bij toerisme.

Santokhi sprak van een vruchtbare ontmoeting met zijn Guyanese ambtgenoot. Samen zullen zij persoonlijk richting geven aan de relaties, met voor de ministers van Buitenlandse Zaken een coördinerende rol. De nieuwe aanpak moet resulteren in resultaten om de ontwikkeling in de twee landen te stimuleren. Nog deze week vergaderen de gezamenlijke werkgroepen om plannen uit te werken hoe de samenwerking tussen Suriname en Guyana meer inhoud kan krijgen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina