Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuwe impuls om veestapel te verbeteren

Nieuwe impuls om veestapel te verbeteren

24/11/2020 16:09 - Aidy Pinas-Agodeba

Nieuwe impuls om veestapel te verbeteren

Foto: Terence Oosterwolde  

PARAMARIBO - De veestapel van Suriname is in de voorbije jaren achteruitgegaan, maar nu wordt gewerkt aan verbetering. Eén van de stappen daartoe is het versterken van de Kunstmatige Inseminatiedienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De afdeling valt onder de Veeteelt-poot van het departement en probeert te voorzien in de behoefte van veehouders. De dienstverlening vanuit de inseminatiedienst was voor enige tijd deels gestaakt, omdat de machine, speciaal voor het bewaren van vriessperma, defect was. Hierdoor was er een tekort. De machine is intussen weer in orde deelt onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, de Ware Tijd mee.

Voor de versterking van de dienst wordt er samengewerkt met Indonesië. Het project bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder trainen van het personeel en het opzetten van een landelijk distributiesysteem. Voor de staf van het ministerie biedt Indonesië, Master- en PhD-programma's aan.

Verder zal het fokbeleid onder de loep worden genomen. Er is ook een afspraak met de partner voor het aanleveren van sperma. "We hebben recentelijk overeenkomsten getekend met Indonesië. We zijn in principe in de startfase, maar we moeten nog groen licht krijgen om van start te gaan", legt Popken uit.

Het belang van dit project ligt in het boosten van de genetische kwaliteit van dieren en het verbeteren van de veestapel, wat kan leiden tot betere productie. In het verlengde daarvan wordt ook de voedselzekerheid en -veiligheid gegarandeerd. "De productiviteit van dieren is afhankelijk van de manier waarop ze worden gemanaged, maar ook de genetische kwaliteit en welk ras je gebruikt spelen een rol."

Popken stelt dat de genetische kwaliteit van de veestapel in Suriname in de loop der jaren achteruit is gegaan. Door vers bloed binnen te brengen kan de kwaliteit enigszins worden verbeterd. In het verleden zijn er tijdens het bewind van onder anderen Soeresh Algoe pogingen gedaan om de veestapel te verbeteren, maar die kwamen niet van de grond. Zo was er bijvoorbeeld in 2015 een voorstel om tweeduizend koeien uit Brazilië te importeren om de veestapel en het ras te verbeteren door kruising met de runderen uit het buurland.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina