Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Terwijl Abop slaapt…?

COMMENTAAR: Terwijl Abop slaapt…?

21/11/2020 12:00

COMMENTAAR: Terwijl Abop slaapt…?

 

HET MINISTERIE VAN Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie, met name korpschef Roberto Prade, minister Kenneth Amoksi en procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, zijn in de afgelopen 24 uur onderwerp van menig verhit gesprek in de samenleving. In het officiële verslag van de presidentiële werkgroep Doorlichting KPS heeft de pg namelijk aangegeven dat hij niet langer wil samenwerken met de leiding van het Korps Politie Suriname en noemt daarbij onder anderen Prade en bestuursleden van de Surinaamse Politiebond.

Baidjnath Panday zegt daarbij dat een deel van deze functionarissen mag maken en breken binnen het korps omdat hen de hand boven het hoofd werd gehouden door topfunctionarissen van het kabinet van de vorige president, onder wie directeur Eugène van de San. De pg gaat zelfs zover namen te noemen van anderen die wel door kunnen groeien tot de leiding van het korps. Hij moet er van uitgegaan zijn dat zijn standpunten niet publiekelijk bekendgemaakt zouden worden. Dat hij zijn mening mag geven staat buiten kijf, maar een vergrootglas dient wel gericht te worden op wat de commissie in het verlengde daarvan zal aanbevelen aan president Chandrikapersad Santokhi.

Veel commissies die zijn ingesteld bestaan voornamelijk uit VHP'ers, die geen reflectie zijn van de bromki dyari die Santokhi vóór de verkiezingen predikte. Of dat wil zeggen dat ze minder objectief zijn is niet duidelijk. Maar als Baidjnath Panday ook VHP'er is zoals Van der San beweert en hij de vrijheid heeft genomen partijgenoten voor te stellen als leiding binnen het korps, worden zaken minder onschuldig. De zaak wordt helemaal grimmig door de redenering de rechterlijke macht te laten lijken op de leiding van de VHP. Hoewel dat niet is wat de Ware Tijd beweert, is het niet zo dat deze geluiden de krant niet hebben bereikt.

Aan de andere kant mag ook gezegd worden dat wat de bij de pg in ongenade gevallen functionarissen betreft, er van veel van hen wel wat valt te zeggen. Prade was bijvoorbeeld nog niet in de rang die nodig is om als korpschef benoemd te worden. Over de bondsleden is een zoektocht op Google genoeg om te zien dat er ook rond hen het één en ander is gepubliceerd. Maar het noemen van Henry Seedorf past niet in dat plaatje omdat hij pas drie maanden functioneert als waarnemend korpschef, terwijl hij daarvoor elders te werk was gesteld binnen het ministerie van Justitie en Politie. Dat doet wederom vraagtekens rijzen over de uitspraken van de pg.

De geluiden over een overname van de rechterlijke macht door zij die op de VHP-leider lijken kan gepareerd worden, doordat het instituut valt onder minister Kenneth Amoksi van Abop. Of wordt dat argument maar gebruikt om een rookgordijn op te werpen en is Abop daardoor in diepe rust gedommeld? Hoe het ook zij: in deze zaak zijn wijsheid en tact geboden. Dat de NDP dit rapport heeft uitgebracht lijkt ook deel te zijn van een schaakspel dat nu in volle gang is. Maar wie zal de koning schaakmat zetten?

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina