Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verhoging tarieven water en elektriciteit niet tegen te houden

Verhoging tarieven water en elektriciteit niet tegen te houden

19/11/2020 16:06 - Wilfred Leeuwin

Dave Abeleven.

Dave Abeleven.  

PARAMARIBO - De verhoging van de tarieven voor water en elektriciteit mag niet lang meer uitblijven. Ook het blijven subsidiëren van alle verbruikers, dus zowel huishoudens als bedrijven is niet langer raadzaam. “Het stimuleert niet tot doelmatige productie en verbruik en moet snel worden afgebouwd”, zegt Dave Abeleven van de Energie Autoriteit Suriname.

Onderdirecteur Alwin Linger van de SWM, Surinaamsche Waterleidingmaatschappij, vindt dat nu echt moet worden overgegaan tot nieuwe tarieven, gebaseerd op de werkelijke kostprijs. De twee topmannen spraken tijdens de tweede aflevering van het programma Economitori van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Beide functionarissen wijzen wel op de noodzaak dat bij een nieuwe tarievenstructuur er voor gezorgd moet worden dat de minderdraagkrachtigen moeten (blijven) beschikken over water en elektriciteit. Linger: "We moeten beseffen dat tientallen jaren is geteerd op een infrastructuur zonder vervangingsinvestering en we hebben met kunst en vliegwerk de zaak bij elkaar gehouden. Maar ook het langste touw heeft een eind."

Namens de VSB, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, heeft Marlon Telting bezorgdheid uitgesproken dat hoewel het bedrijfsleven zich er van bewust is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn, er wel rekening mee moet worden gehouden dat een tariefsverhoging zal leiden tot doorberekening in de kostprijs van producten, goederen en diensten. Aan de andere kant zullen de SWM en de EBS er voor moeten zorgen dat de kwaliteit van het geleverde product en de dienstverlening beter zal moeten.

Vanuit de VES heeft Wonnie Boedhoe een pleidooi gehouden voor commerciële tarieven voor water en elektriciteit. De tarieven voor bedrijven moeten op basis van efficiëntie worden vastgesteld. Ze noemt de inefficiëntie in de bedrijfsvoering enorm groot en vindt het onbegrijpelijk dat bedrijven gesubsidieerd worden voor deze nutsvoorzieningen. Ze pleit daarom voor een systeem van subject subsidie dat echter niet alleen voor elektriciteit en water moet gelden, maar ook voor medische voorzieningen en basisbehoeften, zoals brandstof. Daarbij kan ook worden nagedacht over een eigen bijdrage.

Boedhoe pleit ook voor een subsidiesysteem voor investeringen door bedrijven, maar gaf ook een waarschuwing mee. "Niet alle bedrijven moeten in aanmerking komen voor incentives." Bedrijfsgrootte, maar vooral efficiënte bedrijfsvoering zullen bepalend moeten zijn. In dit systeem voor bedrijven moeten ook alle fiscale investeringsvoorzieningen worden meegenomen. Deze subsidie moet per sector bekeken worden. Zo moeten milieuvriendelijke investeringen met deze vorm van subsidie gestimuleerd worden.

Ze vindt het uit den boze dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen tarieven voor huishoudens en bedrijven, terwijl bedrijfseconomisch alle kosten worden doorberekend in het product en de consument uiteindelijk het toch moet betalen. De VES-vertegenwoordiger stelt voor dat EBS en de SWM niet in aanmerking komen voor objectsubsidie, maar stelt zich achter kostendekkende tarieven, waarbij dividend wordt uitgekeerd aan de staat als aandeelhouder. Abeleven en Boedhoe zijn het er over eens dat bij twee nutsbedrijven er een duidelijke scheiding moet komen van hoofdzaken en bijzaken. Abeleven verwijst naar de Elektriciteitswet van 2016 waarmee de EBS wordt opgesplitst in drie bedrijven.

Veel vragen van het publiek rond de inleidingen hadden te maken met de inefficiëntie van vooral de EBS. Abeleven beaamt de inefficiëntie, maar voegt eraan toe dat slechts 10 procent invloed heeft op het geheel. Hij verzekert dat bij kostendekkende tarieven de Energie Autoriteit Suriname al heeft bepaald dat in de kostprijs niet zal worden opgenomen de bedrijfsvoering van de EBS maar slechts de kosten die gemaakt worden om elektriciteit te produceren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina