Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Srefidensi- en kerstbonus kost ruim SRD 78 miljoen

Srefidensi- en kerstbonus kost ruim SRD 78 miljoen

19/11/2020 18:02 - Ivan Cairo

Armand Achaibersing

Armand Achaibersing  

PARAMARIBO - De veelbesproken Srefidensi- en kerstbonus die de regering aan geselecteerde groepen deze maand en in december zal geven gaat SRD 77.914.020 kosten, waarvan 49.999.800 voor onder andere aov-ers, ambtenaren, steuntrekkers, werkers in de zorgsector, sociale instellingen, bus- en boothouders. Voor particulieren is SRD 27.914.220 gereserveerd. In totaal komen 259.713 personen in aanmerking. Dat zei minister Armand Achaibersing van Financiën tijdens de begrotingsbehandeling. Personen die in aanmerking komen krijgen zowel deze maand als in december SRD 300.

De bewindsman deed ook mededelingen hoeveel de sociale maatregelen in het kader van het economisch herstelplan van de regering de Staat zullen kosten. Voor dit jaar alleen is circa SRD 1,338 miljoen begroot. Hiervan gaat SRD 538 miljoen via Financiën en Planning en SRD 561 miljoen via Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Er wordt voor SRD 239 miljoen aan loontrekkers gegeven in de vorm van heffingskorting. Uitkeringen per maand: AOV is verhoogd van SRD 525 naar SRD 750, kinderbijslag van SRD 50 naar SRD 75 per kind en sociale bijstand gaat van SRD 375 naar SRD 500. De heffingskorting van SRD 750 per maand op de loonbelasting gaat door tot het moment dat de belasting toegevoegde waarde wordt ingevoerd. Aan voedselpakketten zal per jaar SRD 200 miljoen beschikbaar worden gesteld.

De minister heeft het leningen- en financieringsbeleid van zijn voorganger Gillmore Hoefdraad op de ontleedtafel gelegd. Hij gaf daarbij inzicht hoe vooral de grote internationale leningen zijn besteed. Los van enkele andere schulden die werden afgelost is het leeuwendeel, waaronder de twee grote Oppenheimer-obligatieleningen gebruikt voor financiering van budgettaire uitgaven van de overheid. Het betroffen voornamelijk consumptieve bestedingen, maar er werd ook op grote schaal monetair gefinancierd, zei Achaibersing. Van de 550 miljoen US dollar die in oktober 2016 via Oppenheimer werd geleend op de internationale kapitaalmarkt werd netto 540,5 miljoen aan de staat overgemaakt. Hiervan kreeg Staatsolie 296,5 miljoen US dollar om haar schulden te betalen. De rest ging naar aflossingen en rentebetaling van een eerdere schuld bij Oppenheimer, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname en cash call ten behoeve van Staatsolie in de Meriam goudmijn.

Het restantbedrag van honderd miljoen US dollar werd overgeboekt naar de rekening van het ministerie van Financiën "ten behoeve van schuldaflossing". Uit dit restantbedrag werden onder meer schulden bij De Surinaamsche Bank afgelost (5 miljoen US dollar), ruim 1,5 miljoen US dollar overgeboekt naar de Surinaamse Postspaarbank en 9,4 miljoen US dollar naar Newmont als cash calls voor Staatsolie. De rest ging naar de Algemene Projectrekening van Financiën. Op 16 juni 2017 was al het geld op. Aan rente voor deze obligatielening is tot heden 178 miljoen US dollar betaald. Op 25 mei 2018 loste Staatsolie haar schuld bij de overheid af en stortte 337,5 miljoen US dollar. Met dit geld werden "vaste lasten van de staat" betaald en schuldaflossingen gepleegd zoals het aflossen van schatkistpapier en opheffing van debet standen bij de Centrale Bank van Suriname. De minister gaf ook een gedetailleerd overzicht hoe de tweede Oppenheimer-obligatielening (125 miljoen US dollar) is besteed.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina