Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘DNA moet budgetrecht gebruiken voor agrarisch beleid’

‘DNA moet budgetrecht gebruiken voor agrarisch beleid’

19/11/2020 22:11 - Ivan Cairo

‘DNA moet budgetrecht gebruiken voor agrarisch beleid’

 

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee zal van haar budgetrecht gebruik moeten maken en ‘de begroting zodanig aanpassen dat voldoende geld wordt vrijgemaakt voor deugdelijk agrarisch beleid. Dat assembleeleden een diepgaand debat over het agrarisch beleid met de regering willen, legt geen zoden aan de dijk, vindt Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps).

Dinsdag hebben assembleeleden tijdens de begrotingsbehandeling 2020 gepleit voor zo een debat. Na de presentatie van minister Prahlad Sewdien (LVV) maakten zowel oppositie- als coalitieleden kritische opmerkingen. Girdhari: "Het budgetrecht geeft DNA-leden de bevoegdheid om de begroting te wijzigen, te verwerpen of goed te keuren. Laten ze daarvan gebruik maken om voldoende geld beschikbaar te krijgen voor de LVV-begroting. Het geld zou bedoeld moeten zijn voor agrarisch beleid, gericht op verhogen van de productie en de export en het verrichten van agrarisch onderzoek."

Volgens hem kan het geld ook gebruikt worden ter versterking van diverse LVV-afdelingen. Het gaat vooral om Plantenbescherming en kwaliteitskeuringen, en marketing en afzet. Girdhari pleit ook voor versterking van instituten ter bevordering van agrarische productie en instelling van een garantiefonds hiervoor. Voedselveiligheid en -zekerheid garanderen verdienen ook prioriteit. Hij bestempelt optimalisatie van de diverse belanghebbenden binnen de waardeketen van de agrarische productie en export ook als noodzaak.

BEP-fractieleider Ronny Asabina spreekt van een stelselmatige achterstelling en verwaarlozing van het binnenland in het agrarisch beleid door opeenvolgende regeringen. Hij heeft de indruk dat alleen de kustvlakte als landbouwgebied wordt gezien, maar vindt dat ook gebieden daarbuiten toegang moeten krijgen tot de agrarische voorzieningen. De politicus pleit voor een andere visie over landbouw.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee voerde aan dat de bewoners van het binnenland hoofdzakelijk landbouwers zijn, hoewel zij dat op een andere wijze doen dan in de kustvlakte en zo in hun levensonderhoud voorzien. De regering zou initiatieven moeten nemen om de mensen in het achterland te ondersteunen teneinde efficiënter te produceren en ook op commerciële basis. "Daarvoor verwachten we wel beleid", aldus Bee.

Minister Sewdien stelde dat commerciële landbouw in bepaalde gebieden in het binnenland vrijwel onmogelijk is vanwege onder andere mindere vruchtbaarheid van de grond en heuvelachtigheid. Dit zal bij ontbossing van de vegetatie leiden tot erosie. "Gewoon zo in een dorp met landbouw beginnen op de manier zoals het in de kustvlakte gebeurt zou ik niet aanraden." Deze conclusies schoten sommige assembleeleden in het verkeerde keelgat. Volgens de bewindsman zijn alleen de oeverwallen enigszins geschikt voor landbouw. Sewdien adviseert de overstap naar teelt van boomgewassen zoals cacao, koffie en cocos, bomen die de vruchtbare bodemlaag kunnen vasthouden. Dit zal als spin-off hebben dat halffabrikaten of eindproducten gemaakt kunnen worden.

Assembleeleden waren het duidelijk niet eens met de zienswijze van de bewindsman. Onder meer werd hem erop gewezen dat Israël geen vruchtbaar land heeft, maar wat agrarische productie betreft tot de top van de wereld behoort. Commerciële productie van kip in bepaalde gebieden en districten raadde de bewindsman helemaal af. Transport van kuikens, voer en benodigdheden zou de operaties te duur maken en dus niet concurrerend. In Coronie zouden kwekers zich volgens hem beter kunnen richten op de productie van eenden, omdat dat rendabeler zou zijn.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina