Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Gevolgen tariefverhoging

COMMENTAAR: Gevolgen tariefverhoging

18/11/2020 12:00

COMMENTAAR: Gevolgen tariefverhoging

 

HET ZAL ZO te zien niet lang meer duren of er wordt meer ‘last’ gelegd op de schouder van de consument. Aan eerder doorgevoerde lastenverzwarende maatregelen wordt vermoedelijk verhoging van het tarief op elektriciteit en water gevoegd. Het zwaarst zullen ook nu weer de minst draagkrachtigen worden getroffen. Eerder is al gepleit om bij zulke besluiten deze doelgroep te ontzien, maar de regering lijkt daar geen oren naar te hebben.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een op het eerste gezicht genuanceerd advies uitgebracht over allerhande zaken. Twee heikele punten springen in het oog: nauwkeurige doorlichting van de nutsbedrijven EBS en SWM, alvorens nieuwe tarieven worden vastgesteld.

Het is nou net de vraag in hoeverre dat advies opgevolgd zal worden. EBS, SWM en meer parastatalen lijken tot koninkrijken verworden waar ingrijpen bijna onmogelijk lijkt. Het is ook een bekend verschijnsel bij het bedrijfsleven om bij elke wissewasje de prijzen, dan wel tarieven van goederen en diensten op te schroeven. Winkeliers en bedrijven zijn niet bereid een deel van hun winsten af te staan. De voorzitter van de Vereniging van Winkeliers in Suriname, Hasnoe, zelf ook winkelier, heeft al een schot voor de boeg gegeven. Hij sluit niet uit dat hij en collega's een stroomtoeslag op producten zullen doorvoeren, indien de tarieven verhoogd worden.

Dat het beleid van de NDP-regering bij de verkiezingen is afgewezen, komt ongetwijfeld voor een groot deel door het duurder wordende leven toen. Kiezers hebben zich vastgeklampt aan beloftes van de toenmalige oppositie, voornamelijk de VHP. Zij beloofden dat de koers omlaag zou gaan, de governmenttake zou worden aangepakt en de prijzen zouden beheersbaar worden. Maar wat we nu zien, is dat zaken juist anders verlopen en het leven zelfs zwaarder is geworden. Wat niet beloofd was, is de driftige patronage politiek en het met de regelmaat van de klok toewijzen van belangrijke (semi) overheidsbanen en plekken in raden van commissarissen aan familie en vrienden. Het steekt dat Surinamers met vergelijkbare of betere competenties daardoor worden overgeslagen.

Van de belofte dat zij die het beter hadden de zwaarste lasten zouden dragen en dat zij die ontzien werden om belasting te betalen hun borst konden nat maken, is nog niets terechtgekomen. Er zou ook geld gehaald worden in de goudmijnen. Dit laatste is twee regeringen Bouterse niet gelukt en nu hoeft daar ook niet veel van verwacht te worden, omdat anders teveel politieke belangen vooral nu geraakt zullen worden.

Het einde van verhogingen is nog niet inzicht. Integendeel. Consumenten mogen zich ook voorbereiden op ongetwijfeld verhoging van de premie van ziektekosten, want ook assurantiemaatschappijen zijn niet bereid in te leveren om niet te spreken van medici. Een positief teken is wel dat buitengewone gezondheidsvoorzieningen die ex-ministers hebben zijn ingetrokken. Ditzelfde zou moeten of kunnen gebeuren met privileges van assembleeleden, onder andere, zij die ook een reguliere baan hebben.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina