Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Begrotingsbehandeling

COMMENTAAR: Begrotingsbehandeling

11/11/2020 12:00

COMMENTAAR: Begrotingsbehandeling

 

DE NATIONALE ASSEMBLEE (DNA) behandelt de begroting 2020. Eén van de hete hangijzers is het grote aantal landsdienaren dat in dienst is genomen door de vorige regering. Er kan, omdat er geen exacte aantallen beschikbaar zijn, niet op verantwoorde wijze hierover worden gediscussieerd. DNA wil hierover een flink debat en er is gepleit voor een wet om dit vraagstuk op te lossen.

Gregory Rusland (NPS) heeft een gevoelige snaar geraakt door aan te dringen op een formatiebesluit waaruit blijkt dat de noodzaak aanwezig is om - op basis van de behoefte - personeel in dienst te nemen. Dit heeft ontbroken bij opeenvolgende regeringen. Eerder heeft de Ware Tijd in een commentaar gewezen op de stappen die nodig zijn alvorens te komen tot het besluit. Personeel in dienst nemen - boven de vastgestelde formatie - zonder dat de noodzaak daartoe blijkt zal consequenties met zich moeten meebrengen voor de minister die zich daaraan schuldig maakt. Hiermee wordt de begrotingsdiscipline bevorderd.

De vraag is of de huidige coalitie zo een wetsontwerp aandurft. Scheppen van banen op een oneigenlijke manier is in Suriname in feite cultuur geworden en biedt een mogelijkheid om bij een verkiezing stemmen te winnen. De aanwas heeft veelal plaats kort vóór een verkiezing. En geen enkele coalitie lijkt bereid zich deze mogelijkheid te laten afpakken door een wet.

Een ander belangrijk vraagstuk is dat van dubbele banen van parlementsleden. Kort na de verkiezing van 2015 had NDP-voorzitter Desi Bouterse de gedachte geopperd dat ambtenaren of mensen in dienst van een overheidsbedrijf, die voor de assemblee gekozen waren, zouden moeten kiezen: de reguliere baan of het lidmaatschap van het parlement. Op een enkel geval na - onder anderen Sergio Akiemboto - is het bij woorden gebleven.

De regering heeft vaak gezegd dat de lastenverzwarende maatregelen tijdelijk zijn en om te helpen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Er was ook lastenverlichting aangekondigd zodra dat mogelijk zou zijn. Wat dit laatste betreft heeft de regering enigszins woord gehouden. Door de rente van 26 miljoen US dollar aan het Oppenheimer Funds niet te betalen heeft ze ademruimte. Volgens de Communicatiedienst Suriname krijgt de hele arbeidersklasse - van ambtenaar tot marktverkoper en taxichauffeur - een bonus ter gelegenheid van Srefidensi en de mogelijkheid voor een kerstgratificatie "aan het volk" wordt bekeken "omdat het volk dat nodig heeft"

Hoezeer dit gebaar wordt gewaardeerd, moet worden gesteld dat dit naar schuldeisers en tehuizen die subsidie ontvangen toe een verkeerd signaal is en voor de winkeliers een mogelijkheid de prijzen opnieuw op te schroeven. De Communicatiedienst Suriname stelt dat de regering het niet verantwoord acht 26 miljoen US dollar aan de samenleving te onttrekken om een schuldeiser te betalen. Maar nu ze een beetje vrijer kan ademen kan ze wel overwegen om de vele lokale schuldeisers tegemoet te komen, al kan misschien niet de hele schuld aan hen ineens worden voldaan. Veel ondernemers wachten al jaren op betaling voor bewezen diensten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina