Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ambtenarenbestand houdt DNA-leden bezig

Ambtenarenbestand houdt DNA-leden bezig

10/11/2020 00:00 - Ivan Cairo

VHP-fractieleider Asiskoemar Gajadien vroeg maandag in het parlement of de voortvluchtige Gillmore Hoefdraad nog steeds zijn salaris ontvangt.

VHP-fractieleider Asiskoemar Gajadien vroeg maandag in het parlement of de voortvluchtige Gillmore Hoefdraad nog steeds zijn salaris ontvangt. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het aantal ambtenaren dat door de vorige regering is aangetrokken blijft assembleeleden bezighouden. Dat bleek maandag bij aanvang van de begrotingsbehandeling 2020. De spits werd afgebeten door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, maar ook Ashwin Adhi, Melvin Bouva en Rabin Parmessar (NDP), Ronny Asabina (BEP), Mahinder Jogi (VHP) en NPS-fractieleider Gregory Rusland maakten opmerkingen hierover.

Gajadien vroeg de regering naar een overzicht van "personen die aangetrokken zijn als te zijn consultants en hier en daar worden ingezet". Als voorbeeld noemde hij "een bejaarde persoon" die jarenlang bij Surpost is ingezet tegen een vergoeding van ruim SRD 10.000 per maand zonder dat daartegenover enige prestatie zou zijn geleverd. Gajadien: "We merken dat personen die een verdachtenstatus hebben en ook opgesloten zijn en nog renumeratie ontvangen. Minister van Financiën ontvangt de voortvluchtige minister van Financiën nog een salaris?"

Rusland merkte op dat regering en parlement samen een oplossing moeten zoeken voor het vraagstuk over het aantrekken van personeel bij de overheid. Hij merkte op dat dit een vraagstuk is dat steeds wordt aangesneden door assembleeleden. Rusland zegt vernomen te hebben dat er alleen al bij Onderwijs, tweeduizend wachters en schoonmaaksters zouden zijn aangetrokken rond de verkiezingen. Dit vraagstuk zal volgens hem goed moeten worden bestudeerd en regering en parlement moeten komen tot afspraken en regels "zodat dit soort zaken niet meer kunnen gebeuren in de toekomst". Wanneer regeringen personeel op basis van formatiestaten zouden aantrekken is er wat hem betreft geen vuiltje aan de lucht. "Maar dit kunnen we als land in ieder geval niet dragen", zei Rusland. Hij riep op dat deze kwestie wordt aangepakt.

Volgens Adhin is het bezijden de waarheid dat er tweeduizend schoonmakers, administratieve krachten en wachters zijn aangetrokken. Het aantal ligt tussen de zevenhonderd en achthonderd. Hij riep de minister van Onderwijs op om bij de beantwoording van vragen de juiste informatie hierover te presenteren. Jogi pleitte ervoor dat binnen afzienbare tijd een conceptwet bij het parlement wordt ingediend om dit vraagstuk te regelen. Volgens Asabina en Dinotha Vorswijk (Abop) zijn nagenoeg alle beleidsprogramma's van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zwaar teruggebracht. "In feite moet het personeel naar kantoor gaan, zitten en duimendraaien. Dat is het wat ze moeten doen", schetste Asabina de situatie bij ROS. Hij constateert dat de regeringstop toezeggingen doet die niet terug te vinden zijn in de begrotingen. Zo heeft president Santokhi de afgelopen dagen op Drietabiki gezegd dat het traditioneel gezag zal worden versterkt, maar hiervoor is "nul" op de begroting opgebracht afgezien van de reguliere vergoeding voor deze gezagdragers.

De politicus kritiseerde ook de wijze waarop minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken het ambtenarenvraagstuk aanpakt. Gelet op recente acties van de bewindsman vermoedt Asabina dat die "bezig is met modernisering van het ambtenarenapparaat". Echter, dit gebeurt "onsamenhangend, niet departement overstijgend en niet collectief". Somohardjo zou zich niet houden aan de instructies in een brief van de president hoe de kwestie van ambtenaren die kort vóór de verkiezingen waren aangetrokken, af te handelen. Asabina mist een duidelijk beleidskader met transparante, voorspelbare en meetbare doelen, operationele plannen en duidelijk draagvlak bij de aanpak van Somohardjo.

Gajadien merkte op dat de operationele kosten van 2019 en 2020 SRD 3,7 miljard bedroegen. Echter, de regering liet deze kosten oplopen naar SRD 4,7 miljard, omdat er verkiezingen moesten worden georganiseerd. Een groot deel van deze middelen ging volgens hem naar de duizenden personen die waren aangetrokken. "Regering, mogen wij nu wel de exacte weergave van het personeelsbestand?" vroeg Gajadien. Hij voerde ook aan dat de vorige regering de laatste dertig maanden van haar zittingstermijn maandelijks met leningen de lonen en salarissen, alsmede aanverwante betalingen heeft gefinancierd. De huidige regering heeft deze trend binnen twee maanden veranderd, zonder dat er enorme inkomsten zijn bijgekomen. Hij verwacht dat de regering duidelijkheid geeft hoe zij dat heeft kunnen klaarspelen. Ook Adhin is benieuwd hoe de regering dat heeft kunnen realiseren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina