Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kansen gelijk trekken

COMMENTAAR: Kansen gelijk trekken

07/11/2020 12:00

COMMENTAAR: Kansen gelijk trekken

 

WE WETEN AL jaren dat het onderwijs in het binnenland veel te wensen overlaat. En dat de jongens en meisjes die vanuit een achtergestelde positie toch een enorme groei doormaken, aantonen dat er veel meer talent en potentie zit in het binnenland dan we tot nu hebben benut. Het is dan ook onvergeeflijk dat een parlementariër uit het binnenland die zich durft uit te spreken hierover wordt bespot in de samenleving, omdat hij dat doet in de taal die niet zijn moedertaal is en die hij kennelijk niet voldoende beheerst.

Dat hij het probleem aankaart is al prijzenswaardig, want vicepresident Ronnie Brunswijk die een mastergraad op zak heeft en ook uit het binnenland komt, lijkt nog geen succes te boeken in zijn rol als degene die de ministerraadvergadering voorzit. Hij schijnt minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur maar niet zover te krijgen prioriteit te geven aan het opstarten van alle scholen in het binnenland. Een deel blijft daardoor nog steeds gesloten.

Gezien de situatie van het onderwijs over de jaren niet is verbeterd in het binnenland, is het dus ook de beter geschoolde parlementariërs niet gelukt de situatie ten goede te keren. Dat gezegd hebbende is het wel van belang dat het parlement goed naar zichzelf kijkt. Los van toespraken die eigenlijk in het Nederlands zouden moeten, moet een parlementariër namelijk ook veel meer kunnen doen. Wetten voorbereiden, evalueren, (dikke) documenten doorspitten, het parlement in het buitenland vertegenwoordigen en ook daar een mondje meepraten. Kortom: veelomvattend en zeer intensief. We moeten naar het punt toe dat we ook een profielschets maken van een parlementariër. De centrale vraag daarbij moet zijn: waaraan moet iemand voldoen om het volk zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.

Want daar komt het op neer. En in Surinames kiesstelsel moeten de mensen die de districten vertegenwoordigen er ook wonen. Dat de situatie qua onderwijs er dus al jaren zo voor staat, kan mogelijk komen omdat de vertegenwoordiging van het gebied ondermaats is gebleken. En omdat het niveau maar niet omhoog gaat, kan dus onvoldoende hiervoor worden gepleit. Daarbij is een niet onbelangrijk aspect de selectiecriteria van politieke partijen. Het heeft er veel van dat politieke loyalisten worden verkozen boven kader.

Meertaligheid moet worden gekoesterd en ook mensen van wie Nederlands niet de moedertaal is, moeten gelijke kansen krijgen. Die kansen kunnen helaas niet gelijk getrokken worden wanneer de mensen al in het systeem zitten, omdat hun functioneren beïnvloed wordt doordat ze de kansen moesten ontberen. Dat heeft helaas invloed op hun prestatie en uiteindelijk de output. Daarom moeten de kansen via het onderwijs gelijk worden getrokken. Het zou dan ook mooi zijn dat de volksvertegenwoordigers uit het binnenland dit als prioriteit nummer één hebben, zodat de eerste marron vicepresident niet gelijk de laatste wordt.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina