Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Saneren overheidsfinanciën en -apparaat cruciaal bij oplossen crisis'

'Saneren overheidsfinanciën en -apparaat cruciaal bij oplossen crisis'

05/11/2020 05:50 - Ivan Cairo

Hans Moison.

Hans Moison. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het op orde brengen van staatsfinanciën en forse afslanking van het ambtenarenbestand vormen de basis voor het oplossen van de economische vraagstukken van Suriname. Daarnaast zal de lokale bedrijvigheid moeten worden gestimuleerd en dient de regering het vertrouwen van de bevolking te verkrijgen en te behouden. Dat stelde voormalig DSB-directielid Hans Moison tijdens de reguliere paneldiscussie van Kenniskring Suriname.

De begrotingspost van SRD 8 miljard dat voor 2021 is ingeruimd voor aflossing van schulden en betaling van rente drukt enorm op de staatsuitgaven zei Moison. Er dient dus beleid te komen gericht op inkomstenvergroting en verlaging van de uitgaven, al dan niet met behulp van internationale instellingen.

Daarnaast zal de belastinginning moeten worden verbeterd, btw moeten worden ingevoerd en subsidie op brandstof, stroom en drinkwater moeten worden afgeschaft. Vrijstelling van importheffingen moet ook onmiddellijk in de ban en parastatale bedrijven moeten worden afgestoten. "Eigenlijk moet nu eindelijk gebeuren waar al lang om wordt geroepen. Anders blijft Suriname om de hete brij heen draaien", aldus de voormalige DSB-topper.

Moison wijst erop dat het onlangs uitgekomen jaarverslag 2015 van de Centrale Bank van Suriname het bewijs is dat de vorige regering de bank heeft "leeggeroofd". Gelden van burgers en bedrijven zijn door de regering en de bank op oneigenlijke wijze gebruikt. De regering werd miljarden Surinaamse dollars toegeschoven, terwijl de bank op de been werd gehouden met spaargelden en de kasreserve van burgers en bedrijven.

Dat het ambtenarenapparaat fors moet worden afgeslankt is evident, zegt Moison. Voor veel mensen is het volgens hem "een verkapte werkloosheidsuitkering". Met veel minder mensen moet de overheid efficiënter kunnen opereren. Af te vloeien landsdienaren zullen moeten worden omgeschoold zodat ze werk kunnen vinden in de particuliere sector of een eigen bedrijf kunnen opzetten. Daarbij zal er wel goede begeleiding vanuit de overheid moeten zijn.

Als derde poot voor de oplossing ziet Moison het stimuleren van de lokale economie. Processen om aan vergunningen te komen of bedrijven op te zetten moeten worden versoepeld. Het moet aantrekkelijker worden om een bedrijf in Suriname te beginnen vrij van tijdrovende procedures, ontelbare stempels, lange rijen en bureaucratie. Het middelgroot- en kleinbedrijf moet worden gestimuleerd. "Zij maken het bbp en zorgen voor banen en belastingen." De overheid moet zich volgens de inleider ver houden van belangen in bedrijven.

Als laatste noemde Moison "vertrouwen". De regering zal op een transparante wijze de samenleving moeten voorlichten over wat ze doet, waarom en wanneer resultaat moet worden verwacht. Zo zal de bevolking moeten worden geïnformeerd waarom er geen Surinaamse dollars zijn, een schaarste aan vreemde valuta en waarom het moeilijk is dat rekeninghouders bij mondjesmaat hun geld bij de bank kunnen opnemen.

Ook het benoemingenbeleid moet over een andere boeg worden gegooid. Moison stelt dat het nog niet te laat is dat de president onder het aanbieden van verontschuldigingen de controversiële benoemingen van de afgelopen periode terugdraait. De regering dient "de beste mensen" in te zetten en geen vrienden en familie, meent de inleider.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina