Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Naleving antiwitwasregels essentieel bij armoedebestrijding

Naleving antiwitwasregels essentieel bij armoedebestrijding

03/11/2020 16:08 - Ivan Cairo

Naleving antiwitwasregels essentieel bij armoedebestrijding

Foto: FB Tabto Group  

PARAMARIBO - Een goed anticorruptiebeleid en -omgeving zijn de belangrijkste voorwaarden voor armoedebestrijding in Suriname. Evenzo zijn transparantie en het naleven van nationale en internationale regels met betrekking tot witwassen essentiële condities die moeten voorkomen dat het land uit het internationaal financieel systeem wordt geweerd wat averechts zal doorwerken naar alle sectoren van de economie en samenleving. Dat stellen Winston Wilson en Brigitte Wong Tham Soeng van compliance-adviesbureau Tabto Group.

Vanaf woensdag houdt dit bureau een driedaagse conferentie, waarbij de focus zal liggen op het naleven van antiwitwasregels en hoe Suriname er momenteel voor staat. Door de autoriteiten wordt een nationale risicoanalyse uitgevoerd en wordt Suriname in het eerste kwartaal van 2021 door de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) geëvalueerd om na te gaan of het land wel voldoet aan de internationale regels en standaarden of al stappen daartoe heeft gezet. Suriname moest nog zo'n veertig cruciale aanbevelingen van CFATF uitvoeren.

Wilson legt uit dat in de praktijk blijkt dat nog weinig bedrijven, organisaties, beroepsgroepen en burgers zich bewust zijn van de regels en welke nadelige consequenties voor hen of hun bedrijfsvoering kan ontstaan als zij zich daar niet aan houden. Echter, er zijn ook economische branches en bedrijven die zich opzettelijk niet wensen te houden aan de regels, merkt hij op. Het gevolg van die houding is dat Suriname als land en samenleving er schade door zal ondervinden mocht het land 'geblacklist' worden. "De impact daarvan zal zijn dat het hele land geblacklist kan worden, omdat bepaalde groepen niet voldoen aan de compliance wet- en regelgeving". In de wetgeving zijn sancties opgenomen bij het niet naleven van de regels.

De consultant legt verder uit dat momenteel vooral banken en de overheid zich bezighouden met het compliance vraagstuk, maar in de wetgeving hieromtrent zijn verschillende beroepen en economische branches genoemd die dat nog niet doen. In de praktijk blijkt ook dat banken de rekeningen van cliënten die als risicovol worden getypeerd opzeggen, maar de cliënten onvoldoende voorlichten waarom er tot die stap is overgegaan. Volgens Wilson zal het streven van de regering om productie en export te stimuleren niet het gewenste rendement hebben als Surinames financieel systeem de internationale toets niet doorstaat. "Als je land geblacklist is kan je als ondernemer produceren wat je wil, maar je zal niet kunnen exporteren omdat het buitenland geen zaken met je land zal doen", zegt Wilson.

Hij oppert dat naast de wetgeving die al is aangepast nu ook de controleapparaten en mechanismen versterkt moeten worden. Behalve de leiding van bedrijven zal ook het personeel getraind en voorgelicht moeten worden over het compliance vraagstuk. Er zal veel meer voorlichting moeten komen, ook in de taal van de gewone man, zodat iedereen in de samenleving begrijpt waar het eigenlijk om gaat. Hij voert aan dat terwijl banken streven naar meer giraal verkeer en digitale transacties, grote groepen in de samenleving zoals bewoners in het binnenland en kleine zelfstandige ondernemers en hosselaars geen bankrekening hebben. "Je kan die mensen niet uitsluiten van het financieel systeem. Je brengt ze alleen maar in problemen. De informatieverstrekking naar de samenleving moet veel uitgebreider zodat de mensen weten wat er op ze afkomt, wat de impact is voor het hele land, maar wat het ook voor hun als individu zal betekenen. Want, nu komen ze in problemen met geldzaken, maar ze weten niet waar het eigenlijk aan ligt, omdat de voorlichting zwak is", onderstreept Wilson tot slot.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina