Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Parlement keurt onderwijsmoties goed

Parlement keurt besluiten uit onderwijsmoties coalitie en oppositie goed

30/10/2020 00:00 - Wilfred Leeuwin

Onderwijsminister Marie Levens en president Chandrikapersad Santokhi tijdens hun scholentour op 1 oktober in het zuiden van Paramaribo.

Onderwijsminister Marie Levens en president Chandrikapersad Santokhi tijdens hun scholentour op 1 oktober in het zuiden van Paramaribo. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Met algemene 47 stemmen hebben coalitie en oppositie donderdag goedkeuring gegeven aan de besluiten uit twee moties die door hen zijn ingediend. Deze besluiten roepen de regering in het algemeen op er alles aan te doen dat het schooljaar 2020/2021 vlot verloopt en alles wordt gedaan dat de Covid- 19-protocollen worden nageleefd.

In een speciale thema vergadering hebben de parlementsleden zich uitgesproken over de enorme problemen die het onderwijs kent. Die zijn volgens Ronny Asabina van de BEP zo immens en ernstig, dat ze een crisisberaad rechtvaardigen. Van geen meubilair, onvoldoende leerkrachten en leermiddelen, kapotte scholen, geen sanitaire voorzieningen tot geen en onvoldoende huisvesting voor leerkrachten in het binnenland, bemoeilijken dat er dit jaar sprake zal zijn van een vlot schooljaar.

Terwijl internaten, waar leerlingen moeten verblijven, nog steeds gesloten zijn, deelde minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur mee dat in het zuidelijk achterland vrijwel geen enkele school nog is opgestart. Het trieste verhaal wordt er niet beter op wanneer blijkt dat in veel gebieden in het binnenland het vorig schooljaar nog niet eens is afgesloten en er geen toets heeft plaatsgevonden op de basisscholen.

Levens en ook vicepresident Ronnie Brunswijk zeiden dat voor dit jaar het niet haalbaar is dat voor wat betreft het binnenland alle problemen worden opgelost of dat alle scholen geopend worden. Volgens Brunswijk is het probleem te groot en zal er naast daar geld in pompen behoorlijk veel gedaan moeten worden. Hij verzekerde wel dat de regering ervoor zal zorgen dat het volgend schooljaar een vlotte start zal hebben en dat de problemen zullen worden opgelost.

De vicepresident erkende dat dit geen problemen zijn van slechts enkele jaren, maar dat decennialang het onderwijs steeds meer achteruit is gegaan, omdat op alle niveaus de problemen zich opstapelen. Het parlement zal tijdens de begrotingsbehandeling, die over twee weken begint, uitgebreid debatteren over de enorme problemen in het onderwijs.

Het is volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland en ook Brunswijk een unicum in de parlementaire geschiedenis van Suriname dat coalitie en oppositie zich zodanig hebben kunnen vinden in elkaars besluiten dat die door het parlement met 47 stemmen zijn aangenomen in een stemmingsronde. Fractieleider Asiskumar Gajadien van de VHP zei net als Melvin Bouva van de NDP dat het geen zin heeft om te gaan debatteren over de overwegingen die hebben geleid tot de besluiten in de motie.

In beide besluiten zijn de fracties van het parlement het erover eens dat de regering de noodzakelijke voorziening treft voor een vlotter opstart van het onderwijsproces, dat er een broodmaaltijdenproject komt voor leerlingen en uitgekeken wordt naar meer financiële middelen voor studiefinanciering. Vicepresident Brunswijk zei na de stemming dat de regering de besluiten in beide moties ter harte zal nemen en zo snel mogelijk zal aangeven wanneer de scholen in het binnenland weer starten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina