Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Openbare discussie

COLUMN: Openbare discussie

27/10/2020 14:00 - Rozengeur

COLUMN: Openbare discussie

Gerold Rozenblad  

Het is het huidig beleid gelukt om in de honderd dagen dat het aanzit ons in de ban te brengen van veel zaken. Van de klopjacht op corrupte voorgangers tot de nu afgebroken jacht op onrechtmatig aangenomen landsdienaren. Maar ook het geld dat in het buitenland voor het oprapen zou liggen, en achteraf toch niet zo gemakkelijk op te halen lijkt, tot aan de ophef over bemensing van commissies met als kers op de taart, de Mellisa-gate. En nu dwars door alle gewoel, ook nog twee bruggen, terwijl we nog niet weten wat morgen te eten.

Wat opvalt, is dat het tumult (een ander woord kan ik niet vinden) voornamelijk, of eigenlijk alleen door Chan en zijn club die links den rechts uitspraken doen, wordt veroorzaakt. Slechts aan het begin van de honderd dagen hebben wij de overige coalitiegenoten mogen horen. Het viel stil, tot het punt dat gemord werd over gebrek aan communicatie. Door de NPS. Een snel overleg deed de irritaties minderen, maar ik denk dat de overige partners zich hebben berust in een onzichtbare rol. En zich vermoedelijk ook niet druk maken om de grotere zaken. Want laten we eerlijk zijn, de andere grote partner maakt zich kennelijk slechts druk om het uit eigen zak sponsoren van mensen en projecten, ijverig vastgelegd door zijn eigen voorlichtingsdienst. En Bronto? Ach, die geeft mooie speeches.

Daarom verbaast het me niks dat uitgerekend NPS ons uitnodigt om komende vrijdag deelgenoot te zijn van een paneldiscussie over de juridische status van het grensgebied tussen Suriname en Guyana. Als het gewicht van Derrick Ferrier als inleider niet genoeg is, El Vene zal ook het woord voeren. Je zou denken dat zo een discussie juist binnenskamers zou worden gevoerd en als het publiekelijk is, door een matschappelijke organisatie. Niet een coalitiepartner. Het is alsof de NPS gedacht heeft dat het tactisch beter is de discussie op straat te gooien. Als binnenskamers geen ruimte is voor overleg, dan maar de maatschappelijke discussie aanwakkeren.

Want Chan heeft haast. Zodanig dat velen zich afvragen als hij vergeten is dat de Corantijnrivier volledig Surinaams grondgebied is en het geen discussie moet zijn welk land de jurisdictie moet voeren over wat er op, bij en onder de brug gebeurt. Althans zolang het niet het deel is dat aan land komt op Guyanees grondgebied. Ferrier meent zelfs dat op grond hiervan de financiering van de brug een compleet Surinaamse aangelegenheid moet zijn. En nu wordt deze wetenschapper die geen blad voor de mond neemt uitgenodigd om nog even de les te lezen aangaande de kwestie, met een topping van El Vene. Je kan aanvoelen dat de openbare discussie een ernstige publieke en politieke waarschuwing wordt, als niet een oorwassing voor onbesuisd beleid. Iets dat binnenskamers had moeten gebeuren.

Maar de lezing heeft kennelijk een tweeledig doel. Als het eerste niet helpt, kan de NPS straks altijd zeggen "Mi ben bar' yu" en haar handen verder in onschuld wassen. Of erger nog, aan het niet luisteren verdere consequenties te verbinden. Immers het gemopper binnen die partij is niet verstomd. De brug zal er komen, al dan niet na geluisterd te hebben naar de rest van de coalitie (lees de NPS). Het moet komen en zal onder Chan zijn want het schijnt dat grote infrastructurele werken tegenwoordig de maatstaf vormen voor onsterfelijkheid. Jules liet ons de Bosjebrug achter en Desi de Bouta Highway. En nu volgt Chan. Alleen zal het mij deze keer niet verbazen als de brug de naam zal dragen van een vrouw... .

roziegeur@gmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina