Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • OW: bouwvergunning Anamoestraat correct verstrekt

OW: bouwvergunning Anamoestraat correct verstrekt

26/10/2020 17:03 - Ivan Cairo

De stalen frame van het bouwwerk dat aan de Anamoestraat verrijst is voor een goed deel reeds opgezet.

De stalen frame van het bouwwerk dat aan de Anamoestraat verrijst is voor een goed deel reeds opgezet.  

PARAMARIBO - Het ministerie van Openbare Werken is van oordeel dat de vergunning die is verleend voor het opzetten van een bouwsel aan de Anamoestraat rechtmatig is verstrekt. Eugène van der San die pal tegen het in aanbouw zijnde pand woont spande een kort geding tegen het ministerie aan omdat er onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden en de OW-minister niet had gereageerd op een brief waarin hij deze zaak aan de kaak stelde.

Intussen blijkt dat de bewindsman wél had gereageerd, maar dat Van der San nog geen kennis droeg van dat schrijven. Hij kreeg de brief nadat hij een verzoekschrift bij de rechtbank had ingediend. Intussen is beslist dat de zaak op 3 november voorgaat. Van der San stelt dat de reactie van het ministerie hem geen aanleiding geeft om de zaak in te trekken "aangezien bij de verlening van een dergelijke bouwvergunning door de overheid moet worden voorkomen, dat gronden rondom het perceel waarvoor een bouwvergunning wordt verleend, minder geschikt wordt voor de daaraan gegeven bestemming".

De overheid heeft de plicht om vooraf een buurtonderzoek te doen. "Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake", stelt hij. De klager vindt het juist frappant dat het ministerie erkent een vergunning te hebben verstrekt voor een bouwplan voor commerciële doeleinden midden in een woonwijk. Het ministerie stelt in reactie op de brief van Van der San, dat de betrokkene overeenkomstig de wettelijke bepalingen waaronder het Bouwbesluit een bouwvergunning heeft aangevraagd waarbij de vereiste keningen, een verklaring van geen bezwaar van de districtscommissaris en andere relevante stukken zijn ingediend. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht heeft na toetsing van de aanvraag deze goed bevonden.

Ook de brandweer heeft goedkeuring gegeven aan het bouwsel bestemd voor commerciële activiteiten. Openbare Werken zegt dat de procedure met betrekking tot dit geval "volledig in acht is genomen". Vooralsnog kan het ministerie niet vaststellen dat de bouwwerkzaamheden afwijken van het goedgekeurde bouwplan. Indien dat gebeurt zal het ministerie ingrijpen, wordt aangevoerd. Van der San is het niet eens met de argumenten van Openbare Werken. Hij betwist dat de vergunning rechtmatig, dus in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen, is afgegeven. Hij benadrukt dat er nimmer buurtonderzoek heeft plaatsgevonden wat onderdeel van de procedure is.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina