Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Survam betreurt ‘aanvallen’ van medische dienstverleners

Survam betreurt ‘aanvallen’ van medische dienstverleners

19/10/2020 16:04 - Amanda Palis

Survam betreurt ‘aanvallen’ van medische dienstverleners

 

PARAMARIBO - Survam, de Surinaamse Vereniging van Assurantie maatschappijen, betreurt recente uitspraken van medische dienstverleners in de media. Ze hebben vooral hun misnoegen geuit over de tarieven die assurantiemaatschappijen hen betalen en concluderen dat die niet meer toereikend zijn. “We betreuren het temeer omdat wij met enkele dienstverleners, onder wie fysiotherapeuten en huisartsen al in onderhandeling waren”, zegt Ronny Bardhan, voorzitter van Survam en tevens directeur van verzekeringsbedrijf Parsasco.

Dat de onderhandelingen spaak liepen wijt hij aan de dienstverleners die geen goed onderbouwde tariefsaanpassing hebben, die voldoen aan de wettelijke richtlijnen. " Ten eerste hanteren we geen tarieven in Amerikaanse dollars: de verzekering wordt aangeboden in Surinaamse dollars. Het één op één verrekenen met de verhoogde koers kan ook niet zonder meer", zegt Bardhan die het voorbeeld aanhaalt van een werknemer die plotseling eist dat zijn werkgever zijn salaris optrekt omdat de koers omhoog is gegaan. "Een werknemer verdiende vorig jaar misschien een SRD-salaris dat gelijk gesteld kon worden met 1000 US dollar; nu is dat niet het geval. Je gaat dan toch niet eisen dat het salaris gelijk getrokken wordt?" Bardhan noemt het vaststellen van het zorgtarief in US dollars "onmaatschappelijk handelen."

Volgens hem mogen dienstverleners niet eigendunkelijk de tarieven aanpassen, omdat dit tegen de wet Basiszorgverzekering Suriname van 2014 is. "Daarin staat dat elke zorgverzekeraar verplicht is zich te houden aan en moet mee werken met het uniforme tarieven- en vergoedingssysteem bij het contracteren van dienstverleners. En de dienstverleners zijn volgens de wet verplicht zich aan het uniforme tarieven- en vergoedingssysteem te houden."

Bardhan stelt begrip te hebben dat zorgverleners de tarieven willen aanpassen, maar dat dit moet gebeuren volgens de geldende richtlijnen. Verhogen van tarieven betekent volgens hem dat de premie die de verzekerde betaalt ook omhoog zal moeten. "We moeten zelf ook verhogen, maar willen het niet op deze manier laten gebeuren."

Medici hebben ook kritiek dat Survam de Zorgraad heeft benaderd om te bemiddelen in het geschil over tariefaanpassing. Bardhan zegt hierop dat dit orgaan "bevoegd en bij uitstek de aangewezen instantie is om tarieven en winstmarges binnen de zorg vast te stellen." Het is daarom bij wet verboden dat dienstverleners eigendunkelijk tarieven vaststellen en eisen dat verzekerden contant moeten betalen voor geleverde diensten", benadrukt de Survam-voorzitter. Hij keurt dit besluit van de dienstverleners dan ook af.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina