Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ruimtelijke ordening en Milieu moet forse inhaalslag maken

Ruimtelijke ordening en Milieu moet forse inhaalslag maken

15/10/2020 19:58 - Ivan Cairo

Ruimtelijke ordening en Milieu moet forse inhaalslag maken

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het ministerie van Ruimtelijke ordening en Milieu, dat bij het aantreden van de nieuwe regering is ingesteld, zal een flinke inhaalslag moeten maken om haar taakstelling op de juiste manier uit te kunnen voeren. Dat blijkt in een interview dat de Ware Tijd had met minister Silvano Tjong-Ahin.

Deeltaken van het departement liggen nu verspreid over verschillende ministeries en andere overheidsinstanties en -instituten. Deze moeten op termijn onder één dak bij Ruimtelijke ordening en Milieu komen. Echter, de minister loopt niet te hard van stapel. Zeker niet bij het reguleren van zaken die decennialang zijn gedoogd. "We willen niet te ambitieus zijn. Wat scheef is gegroeid kan niet snel ongedaan gemaakt worden. Problemen kunnen niet in een wip en een zucht worden opgelost", stelt de bewindsman.

Het ministerie wordt geconfronteerd met veel uitdagingen. Het beleidsplan is al af, maar "niet alles kan nog omdat de middelen beperkt zijn". Door de slechte financiële positie van de overheid is er nauwelijks geld, maar het departement heeft ook niet een leger aan personeel ter beschikking. Eén van de belangrijke zaken waarmee alvast wordt begonnen, is het opschonen en actualiseren van de milieu en geografische data die overal verspreid liggen. "Data kan alleen effectief worden gebruikt als je ze bij elkaar kan brengen op één plaats", zegt de minister.

Ook wordt een inventarisatie gemaakt van alle publieke terreinen. Hiervan is er nog geen overzicht. Het gebrek aan een deugdelijke inventarisatie en registratie maakt dat er nog steeds misstanden zijn bij gronduitgifte. Dat recentelijk terreinen in de Cultuurtuin zijn uitgegeven, noemt Tjong-Ahin geen incident. Deze dingen gebeuren structureel. De minister merkt op dat terwijl alle andere terreinen bij het Managementinstituut voor Grond- registratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis) moeten worden geregistreerd dat nog niet het geval is bij publieke terreinen. "Het Onafhankelijkheidsplein bijvoorbeeld is niet geregistreerd, dus iemand zou het bij wijze van spreken gewoon kunnen aanvragen", merkt hij op. Daarom zullen publieke terreinen waaronder pleinen en parken snel in kaart worden gebracht en geregistreerd bij het MI-Glis.

Het ministerie gaat ook werken aan bestemmingsplannen voor verschillende delen van het land en er komt een wet Ruimtelijke Ordening. Daaraan voorafgaand zal een Nota Ruimtelijke Ordening worden voorbereid. In dat kader zal een grote sessie worden gehouden over de ordening van het land. "Deze nota zal de visie aangeven van alle belanghebbenden, hoe we het land zullen moeten inrichten", zegt Tjong-Ahin. Ook wordt regelgeving over zaken als kwikvervuiling en opslag en beheer van gevaarlijke stoffen en chemicaliën voorbereid. "Hier en daar zijn er voorraden gevaarlijke stoffen opgeslagen in gesloten fabrieken. Ze zullen geregistreerd en gecontroleerd worden."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina