Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Oliesector krijgt milieurichtlijnen

Oliesector krijgt milieurichtlijnen

14/10/2020 18:39 - Ivan Cairo

Oliesector krijgt milieurichtlijnen

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Oliemaatschappijen die in Suriname opereren of hier activiteiten willen komen ontplooien in het zeegebied zullen dat niet meer volgens eigen gehanteerde milieustandaarden mogen doen. Het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname (Nimos) heeft daartoe algemeen geldende standaarden voor de oliesector ontwikkeld. De Environmental Assessment Guidelines voor de sector zijn onlangs aangeboden aan minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu (RO&M).

Nimos-directeur Cedric Nelom zegt tegen de Ware Tijd  dat ruim drie jaar gewerkt is aan de voorbereiding en samenstelling van het document. De behoefte voor standaardrichtlijnen was aanwezig, stelt hij, toen geconstateerd werd dat oliemaatschappijen die in Suriname activiteiten wensen te ontplooien en Nimos benaderden voor het uitvoeren van milieueffectenstudies, elk met hun eigen visie en standaarden kwamen aanzetten. Er was geen uniformiteit.

De guidelines die zijn opgesteld gelden voor de verkennings- en exploratiefase. Voor de productie- en ontwikkelingsfase in de offshore-sector die op zijn vroegst in 2024 wordt verwacht, zullen ook richtlijnen worden opgesteld. Nelom verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 daarmee een aanvang kan worden gemaakt.

De Nimos-directeur stelt dat de richtlijnen specifiek voor Suriname zijn gemaakt, maar gebaseerd zijn op internationale standaarden en richtlijnen. De komende periode zal gewerkt worden aan het opvoeren van de capaciteit om naleving van de milieuwetgeving en standaarden te kunnen handhaven. Waar de Nimos alleen de capacitet niet heeft, zullen ook andere instituten zoals het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de Maritieme Autoriteit Suriname en de Kustwacht betrokken worden. Intussen worden de voorbereidingen om het Nimos te transformeren naar een nationale milieuautoriteit voortgezet.

Minister Tjong-Ahin wijst erop dat hoewel Suriname al enkele decennia een aardolie-industrie heeft er "enorme milieugevaren" kleven aan deze sector. Het leven heeft voorts een gebrek aan capaciteit om richtlijnen te doen naleven en milieueffectenstudies te verrichten. De richtlijnen zijn ontwikkeld met technische assistentie van de Nederlandse commissie voor de milieueffectenrapportage en een Duitse consultant en gefinancierd door het Wereld Natuurfonds. De oliemaatschappijen en andere belanghebbenden hebben via verschillende sessies ook inbreng gehad in de totstandkoming van de richtlijnen.

In het kader van een breder milieubeleid zal een evaluatie worden gemaakt van alle bedrijven die een gevaar vormen voor het milieu. "Ook daarvoor zullen standaarden komen." De bewindsman merkt op dat er bedrijven zijn die bepaalde activiteiten ontplooien en stoffen in het milieu brengen zonder zelf te beseffen welke dreiging van ze uitgaat. Zo zijn er bedrijven die gevaarlijke stoffen in de trenzen lozen. "Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat hun afval giftig is voor het milieu", zegt de minister. Momenteel wordt gewerkt aan het institutioneel kader. Er komt een zodanig apparaat dat erop zal moeten toezien dat de milieuregels en -wetgeving worden nageleefd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina