Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Collectief CLO-lidbonden wil 'gebruikelijke' koopkrachtversterking

Collectief CLO-lidbonden wil 'gebruikelijke' koopkrachtversterking

30/09/2020 21:12 - Jason Pinas

Michael Miskin van het collectief van de CLO-lidbonden.

Michael Miskin van het collectief van de CLO-lidbonden.  

PARAMARIBO - Het Collectief van CLO-lidbonden onder leiding van Michael Miskin verwacht binnenkort meer duidelijkheid over de tegemoetkoming die de regering heeft toegezegd aan ambtenaren. Tegenover de Ware Tijd onderstreept de vakbondsleider dat de toelage meer bedoeld is als compensatie voor de maatregelen die de overheid treft vanwege de financiële crisis.

Miskin zegt vrijdag met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking hierover te hebben gesproken. Echter, concrete afspraken zijn niet gemaakt. "Hij heeft wel aangegeven welke richting het opgaat", zegt Miskin doelend op de compensatie. Over de richting die de minister bedoelt, wil de vakbondsman "voorlopig niet in de publiciteit treden want als het morgen niet lukt dan ga je horen dat ik verwachtingen heb gecreëerd. Maar we hopen binnen twee weken te vernemen wat het precies wordt".

Miskin zegt dat naast de toelage, het collectief van CLO-bonden vermindering van de belastingdruk verwacht, zoals op 11 juli schriftelijk met de vorige regering is overeengekomen. Op dit moment wordt dit besluit al deels uitgevoerd omdat de heffingskorting van SRD 750 die vanaf maart aanvankelijk zes maanden zou duren, zal worden gecontinueerd. In het belastingakkoord staat ook dat partijen volgend jaar verder zullen praten over het bijstellen van de belastingschijven en per 1 januari 2022 moet de belasting over toegevoegde waarde (BTW) officieel ingaan. "De vakbeweging, dus niet alleen CLO, wil dat bij invoering hiervan de loonbelasting wordt afgeschaft. We vinden dat eerlijker omdat veel mensen nu geen belasting betalen."

Miskin, die opmerkt dat de regering openstaat voor verder overleg, benadrukt dat het collectief van CLO-bonden nooit heeft gezegd dat er plannen zijn voor protestacties op straat. Het lid Eugène Daniël had tijdens een persconferentie vorige week wel zijn misnoegen geuit over de forse stijging van de benzineprijs. "Regering, u mag het weten. Efu yu no drai na benzineprijs terug zal je in de problemen komen. Den ambtenaren o go na strati", waarschuwde hij. Miskin daarmee geconfronteerd, stelt dat het gaat om de mening van één persoon en niet van het collectief. "Wij willen wel een compensatie om de koopkracht van ambtenaren te versterken zoals dat ook het geval is geweest bij andere regeringen wanneer soortgelijke maatregelen werden genomen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina