Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Hybride onderwijs

COLUMN: Hybride onderwijs

24/09/2020 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Hybride onderwijs

Stuart Rahan  

Wan ogri e tyari wan bun? Toen ik Marie Levens, de onlangs aangetreden minister van Onderwijs en Cultuur, enthousiast hoorde vertellen over invulling van het nieuwe schooljaar moest ik spontaan terugdenken aan mijn eigen jaren op de lagere school. Of eigenlijk vanaf de fröbel. Ik kon namelijk al vanaf dat niveau rekenen, lezen, en schrijven. Heb ik aan mijn vader te danken. Hij had alle tijd over om mij die vaardigheden bij te brengen.

's Middags en in het weekend nam hij mij onder zijn hoede ofschoon hij geen onderwijsachtergrond had. Zijn hoogst genoten opleiding was niet meer dan de eerste of tweede klas van de Comeniusschool. Hoe beperkt hij ook was, hij had wat tijd over. De ene keer met iets meer atibron dan de andere keer, maar het hielp. Alleen klok kijken ging minder, weet ik nog. Misschien vandaar mijn aversie tegen horloges. Ik heb nog steeds (bewust) geen horloge. Toen ik naar de lagere school ging, was ik één van de betere leerlingen. Ik had een voorsprong tot ik naar de mulo ging.

Als ik Marie Levens hoor, gaan vanaf dit schooljaar scholen slechts twee keer in de week fysiek lessen verzorgen met maximaal tien leerlingen in een lokaal. Leerlingen krijgen voor de rest van de vijfdaagse schoolweek onderwijs via radio, tv, YouTube en social media. Onderwijs op afstand krijgt meer inhoud maar of het inhoudelijke programma voor een betere basis van de leerlingen zorgt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Niet elke leerling kan namelijk hetzelfde tempo aan. Specifieke leerlingen vragen om specifieke aandacht.

In haar enthousiaste betoog schonk de minister weinig tot geen aandacht aan de door haar benoemde hulpleerkrachten als oudere broer, zus of ouders. Net wat ik aan het begin schetste, mijn vader had niet die vooropleiding om mij veel beter te laten zijn dan ik al was. Na de lagere school was ik op mezelf aangewezen. Ik had ook geen oudere broer of zus. Daarnaast moeten wij niet vergeten dat de crisissituatie waarin wij verkeren, er voor zorgt dat veel ouders een tweede baan of hossel moeten aannemen om in ieder geval het gezin te eten te geven. Met een lege maag op school betekent verslapte concentratie en het beoogde resultaat blijft ook onder de maat.

En als je bedenkt dat slechts twee dagen fysieke school betekent dat 60 procent, dus ruim meer dan de helft van de schooltijd, door leerlingen zelf ingevuld moet worden. Hoe je het draait of keert, als verantwoordelijk ministerie leg je te veel verantwoordelijkheid op de schouders van het kind dat ook nog kind moet zijn. Hoe groot het enthousiasme van zeer betrokken leerkrachten ook mag zijn, kinderen hebben de volledige aandacht van de juf of meester nodig om te kunnen excelleren. De omslag naar 40/60 procent onderwijs vraagt om een constante vinger aan de pols. Schoolresultaten van de afgelopen jaren hebben ons met feiten op onze onderwijsneus gedrukt. Minder leerlingen, meer aandacht en als gevolg daarvan betere resultaten is geen logische optelsom.

Minder leerlingen is ideaal voor een leerkracht die een betere focus krijgt. Dat is als die groep ook 100 procent oftewel vijf dagen in de week fysiek aanwezig is in de klas. Als het ministerie overstapt van uit het hoofd lerend onderwijs naar begrijpend leren, is dat voor mij als onderwijsondeskundige al een heel grote overstap.

De Surinamerivier zal zich niet verplaatsen, maar als het waterpeil in de Afobakastuwdam daalt zal er een verklaring voor gegeven moeten worden. Net zoals wij onze leerlingen moeten uitleggen hoe onze geschiedenis zo gelopen is en hoe wij in deze crisissituatie terecht zijn gekomen. Er is discussie nodig, er zijn mondige en assertieve leerlingen en leerkrachten nodig om later grote mensenproblemen te snappen en aan te pakken. Het hybride onderwijs kan dat zetje daartoe geven. De praktijk blijkt echter helaas weerbarstiger dan slechts rekenen op enthousiaste leerkrachten en een idealistische minister van Onderwijs.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina