Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Elke dag wikken en wegen voor ziekenhuizen

Elke dag wikken en wegen voor ziekenhuizen

21/09/2020 22:30 - Aidy Pinas-Agodeba

Het Diakonessenhuis aan de Zinniastraat. Directeur Clyde Cairo is voorstander van het aanpassen van de ligdagtarieven, waardoor de druk wat wordt verminderd.

Het Diakonessenhuis aan de Zinniastraat. Directeur Clyde Cairo is voorstander van het aanpassen van de ligdagtarieven, waardoor de druk wat wordt verminderd.  

PARAMARIBO - Terwijl het personeel van het ziekenhuis zich volledig inzet en alles geeft voor de zieke mens, is de directeur bezig de stukken van de puzzel uit te zoeken. Elke dag is een compleet nieuwe uitdaging voor de leiding van de instelling. "Het is niet eenvoudig om moeilijke tijden te vergelijken met elkaar, je hebt daar geen meetlat voor. Maar ik merk wel dat we het in deze huidige situatie driedubbel moeilijk hebben. De ziekenhuizen hadden het de afgelopen jaren al heel zwaar", deelt Manodj Hindori, directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), zijn persoonlijke ervaring in gesprek met de Ware Tijd.

Het particulier ziekenhuis moet draaiende blijven, omdat velen aangewezen zijn op zijn diensten. Echter, dit is geen makkelijk karwei. De financiën van het ziekenhuis geven Hindori de grootste hoofdpijn. Hij vertelt dat hij zich iedere dag weer druk maakt hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Dat het personeel recent het werk dreigde neer te leggen, is niet prettig. De directeur vindt dat het personeel hard werkt en dus alle recht heeft om haar salaris eind van de maand op tijd te ontvangen, "maar je weet nooit van tevoren als je de salarissen wel gaat kunnen betalen. Daarnaast heb je leveranciers die roepen om betaling, je moet ze toch wel betalen voor de geleverde producten, al is het gefaseerd." Zonder geld is het volgens hem haast onmogelijk om welke tent dan ook te draaien, laat staan een groot ziekenhuis.

De uitdaging is niet kleiner voor collega Clyde Cairo van het Diakonessenhuis. Hij ziet de kosten als maar stijgen, terwijl de inkomsten juist minder zijn geworden door onder meer de coronapandemie en de achterhaalde ligdagtarieven. "Het is zo dat we een zogenaamde kapitaalinjectie krijgen van de overheid, maar het is niet regulier. Je kunt niet erop rekenen, maar daarmee kunnen we af en toe wat betalingen doen aan de crediteuren", legt hij uit.

Hoe de situatie aan te pakken? Hindori merkt op dat het ziekenhuis uiteindelijk structurele hervormingen zal moeten doorvoeren om in staat te zijn zelfstandig te kunnen overleven. De coronapandemie maakt het een stuk moeilijker. De zorg in de ziekenhuizen is opgeschaald en daarvoor was er heel veel overleg voor nodig met het ministerie van Volksgezondheid, met de collega ziekenhuizen, alsook ook intern, met de medici, het verpleegkundig personeel en met de bond. Je vergadert je helemaal suf." Toch moet men telkens weer kracht en moed van ergens zien te putten om het financiële vraagstuk weer op te pakken.

Via de Nationale Ziekenhuis Raad hebben de ziekenhuisdirecteuren aan de bel getrokken bij de ministers van Volksgezondheid en Financiën en Planning. Echter die zeggen dat zij een lege schatkist hebben aangetroffen en niet kunnen inkomen zoals gewenst zou zijn. "Het is iedere dag wikken en wegen hoe je met je schaarse financiële middelen omgaat. Je treedt aan de ene kant in overleg met de zorgverleners die steeds aangeven dat bepaalde zaken dringend nodig zijn. Aan de andere kant probeer je met de leveranciers betalingsregelingen te treffen", onderstreept hij.

Om de druk wat te verminderen, zouden volgens Cairo de ligdagtarieven moeten worden aangepast. Deze moeten volgens hem heel snel verhoogd en kostendekkend gemaakt worden. Gelet op de inflatie zouden de tarieven nu driemaal hoger moeten liggen. Hij adviseert de overheid om dit mee te nemen binnen het programma dat men wenst uit te voeren. Tariefaanpassing zoals gewenst kan ervoor zorgen dat ziekenhuizen beter in staat zijn om de normale exploitatiekosten te dekken. Het is volgens Cairo ook tijd om aan tafel te gaan met de particuliere verzekeringsmaatschappijen. Hij draagt het personeel op handen, maar hij kan haar niet meer betalen als de inkomsten niet meer worden. "Ik vermeld erbij dat het Diakonessenhuis het grootste particulier ziekenhuis is met een verscheidenheid aan zorgdiensten. Deze worden op zeer professionele wijze aangeboden", onderstreept hij.

Cairo hoopt op een stucturele aanpak door de overheid. De ministers van Volksgezondheid en Financiën zijn volgens hem welwillend, om oplossingsmodellen te zoeken en uit te werken. Als ziekenhuis directeur is hij bereid een bijdrage te leveren om uit de huidige situatie te komen. Hij stelt dat volksgezondheid en onderwijs twee belangrijke poten zijn en die moeten goed geregeld zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina