Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suriname heeft ruimte voor nog twaalf grote goudmijnen

Suriname heeft ruimte voor nog twaalf grote goudmijnen

19/09/2020 00:00 - Ivan Cairo

DNA-lid Sergio Akiemboto zei vrijdag dat Ronnie Brunswijk illegaal goud heeft gemijnd op een concessie van Grassalco in het Lelygebied.

DNA-lid Sergio Akiemboto zei vrijdag dat Ronnie Brunswijk illegaal goud heeft gemijnd op een concessie van Grassalco in het Lelygebied.  

PARAMARIBO - In Suriname is gelet op de enorme goudreserves die aanwezig zouden zijn ruimte voor nog zeker twaalf grote goudmijnen als van Iamgold en Newmont. Daarom heeft de vorige regering talrijke exploratieconcessies verstrekt. Er zat een zekere visie achter om al tijdens de exploratiefase grote kapitaalstromen naar Suriname op gang te brengen, zei NDP-assembleelid Sergio Akiemboto vrijdag in het parlement.

Hij reageerde tijdens een presentatie op mededelingen van vicepresident Ronnie Brunswijk dat de vorige regering met Akiemboto als toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen via ongebruikelijke procedures goudconcessies heeft weggegeven. Het assembleelid voerde aan dat de vp de indruk probeerde te wekken dat de vorige regering foute bedoelingen had met het uitgeven van concessies. Het cyclische karakter en volatiliteit van de mijnbouwsector maakt echter volgens Akiemboto dat snel besluiten moeten worden genomen en effectief gehandeld bij het verstrekken van mijnbouwrechten. In de wereld gaat jaarlijks bij exploraties naar mineralen veertien miljard US dollar om en 70 procent daarvan in de goudsector.

De mijnbouwindustrie in Suriname heeft de potentie om zeker nog twaalf world class mijnen te hebben dan die twee wat we nu hebben", aldus Akiemboto. Daarnaast is er nog ruimte voor het uitgeven van exploratierechten. Hij wees erop dat in buurland Guyana ongeveer achttien grote maatschappijen bezig zijn met exploratieactiviteiten. Met soortgelijke activiteiten in Suriname zou tussen de vijf en achttien miljoen US dollar op jaarbasis in de economie kunnen worden gepompt. De volksvertegenwoordiger voegde eraan toe dat wereldwijd één op tien exploraties resulteert in het opzetten van een grote goudmijn vandaar dat veel exploratierechten werden uitgegeven, waarvan enkele zouden kunnen uitmonden in het opzetten van grote goudmijnen. "Er was een ratio, erachter. Er was een denken erachter", verdedigde Akiemboto het concessie-uitgiftebeleid van de vorige regering.

De politicus bracht ook naar voren dat het digitaal platform voor het aanvragen van mijnbouwrechten van waaruit Brunswijk de informatie heeft als zou op oneigenlijke wijze goudconcessies zijn uitgegeven onder zijn leiding is opgezet. "Ik zou wel een domme dief zijn om digitale data transparant neer te zetten om daaruit te stelen", zei hij. Het platform werd opgezet ter bevordering van transparantie en flexibiliteit bij het toewijzingsbeleid. Het uitgeven van veel exploratieconcessies op zich is geen foute zaak, zolang er toezicht is dat de exploratieactiviteiten worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de vergunningen. De mijnbouwsector kan aldus de NDP'er worden gebruikt als goede basis voor financier van de ontwikkelingsdoelstellingen van Suriname. Het streven was dat mensen vanuit hun woonkamer concessies kunnen aanvragen zoals elders in de wereld gebeurt. Dat is de richting die we op wilden gaan met de acties die zijn ondernomen".

Akiemboto heeft verder tegengesproken dat aanvragen en uitgiftes werden geantidateerd zoals vicepresident Brunswijk suggereerde. "Er is nooit sprake geweest van antidateren. Het digitale platform laat nooit de mogelijkheid daartoe". Wat gebeurd is, is dat de verwerking van de aanvragen later heeft plaatsgevonden nadat de zaken waren goedgekeurd en concessies al waren verstrekt. Bij aanvang van het digitaal platform was er een achterstand in de verwerking van zeker 140 aanvragen. Die zijn later in het systeem verwerkt.

Akiemboto voegde eraan toe dat bij het verstrekken van mijnbouwrechten hij niet op basis van familie- of vriendschappelijke banden heeft gewerkt. Ook aanhangers van de toenmalige oppositie heeft hij concessies gegeven. "Ook mensen die de huidige regering gezind zijn hebben concessies van me gehad. Iedereen heeft concessies gehad, zo lang je voldeed aan de minimale voorwaarden". De parlementariër merkte voorts op dat Brunswijk zeventien concessies heeft gekregen, waarvan hij dertien heeft overgehouden. Hij heeft zelfs negen aanvragen ingediend terwijl hij al op de terreinen activiteiten ontplooide. "De negen die in behandeling waren zijn niet goedgekeurd door mij, maar hij heeft doorgewerkt. Dat wil zeggen dat u illegaal bezig bent geweest. Daarnaast hebt u jaren op een concessie van Grassalco in het Lelygebied illegaal goud gemijnd en geïnd alsof het uw concessie was. Waar praten we over", wierp Akiemboto vicepresident Brunswijk aan het einde van zijn betoog voor de voeten. Hij riep de beleidsmakers op zich te richten op de ontwikkeling van het land en zich niet bezig te houden met zaken om sensatie te veroorzaken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina