Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: De nieuwe school

COMMENTAAR: De nieuwe school

19/09/2020 12:00

COMMENTAAR: De nieuwe school

 

DE SCHOOL GAAT in oktober weer open. Het wordt een periode van wennen, proberen, toepassen en aanpassen. Dat heeft niet alleen te maken met de Covid-19-situatie. Deze is misschien wel de instigator, maar minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur bevestigt dat zij ook een andere kijk heeft op het onderwijs in Suriname.

Om in deze tijd kinderen naar school te sturen gebeurt bij veel ouders met een gevoel van twijfel. In de wereld is waar te nemen dat de corona-besmettingen toenemen na openstelling van de scholen. De angst zit hem in de nieuwigheid van dit virus, als vandaag blijkt dat kinderen weinig kans lopen op de fatale gevolgen van corona, kan dat morgen anders zijn.

Echter, de twijfel zit ook in het nieuwe wereldbeeld. Leerlingen zullen in het nieuwe normaal maar twee dagen per week naar school gaan. Dit creëert een 'gat' van drie dagen dat opgevuld moet worden. School, werk en kinderopvang waren op elkaar afgestemd in het vorige normaal. Nu het nieuwe normaal zal gelden, zullen ook deze zaken op elkaar afgestemd moeten worden. Maar we zijn geen vreemden in Jeruzalem en weten dus ook dat processen niet zo snel gaan in ons Suriname.

In hoeverre zullen werkgevers bereid zijn ouders tegemoet te komen om thuis te werken waardoor ze hun kind zelf kunnen opvangen. Aan de andere kant, hoeveel procent van de banen biedt überhaupt die gelegenheid om het werk thuis te blijven doen. Dit zijn belangrijke vragen waar ouders mee zitten. Het ministerie legt de nadruk op het feit dat afstandsonderwijs ook zal moeten en dat kinderen veel thuis zullen moeten oefenen. Ze worden niet in de diepte gegooid, maar krijgen instructiemateriaal mee. Toch zullen zeker kleine kinderen dat alleen onder supervisie kunnen doen.

In deze is het van belang dat met buurtorganisaties en gezinnen gekeken wordt hoe in te spelen op de enorme behoefte aan sociale controle. Via een systeem van oppasgezinnen zou daar eventueel een oplossing voor gezocht moeten worden. Wat absoluut niet mag gebeuren is dat kinderen hierdoor terechtkomen in onveilige situaties waar geweld hoogtij viert.

Dat deze situatie nu al schering en inslag is blijkt uit het project van 'Prioriteiten tegen Geweld' van organisatie Projekta. De verhalen van wat kinderen nu al moeten meemaken zijn ten hemel schreiend. Omdat het veiligheidsaspect in het geval van de kinderen een heet hangijzer is, is de nadruk daarop gelegd. Echter, de nieuwe initiatieven van kleinere klassen, meer persoonlijke aandacht en creatiever onderwijs zijn absoluut toe te juichen. Het onderwijs heeft lang gesnakt naar een fundamenteel nieuwe aanpak. We gaan er dan ook vanuit dat we aan de vooravond staan van iets moois.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina