Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering komt met staatsobligaties

Regering komt met staatsobligaties

12/09/2020 18:15 - Ivan Cairo

Regering komt met staatsobligaties

Foto: veb.net  

PARAMARIBO - De regering is voornemens dit jaar staatsobligaties uit te geven. Reeds is een prospectus voorbereid. De obligaties die uitgedrukt worden in Amerikaanse dollar zullen een looptijd hebben van 7 jaar met een rente van 5 procent. De rente zal halfjaarlijks worden uitgekeerd. Het streven is om op zijn minst 400 miljoen Amerikaanse dollar op te halen bij beleggers in Suriname, de Surinaamse diaspora in Europa, VS en Nederlandse Antillen. De staatsobligaties zullen worden uitgegeven door de minister van Financiën.

Als zekerheid dienen toekomstige vreemde valuta verdiensten uit de offshore olie-industrie van Suriname. "Teneinde de noodzakelijke budgettaire ruimte ('fiscal space') te creëren om aan zijn maandelijkse lopende verplichtingen te voldoen, heeft de Staat besloten tot de uitgifte van een obligatielening luidende in US-dollar. Fiscal space kan vanwege de overheid worden gecreëerd door verlaging van haar uitgaven, verhoging van haar ontvangsten en/of het aangaan van leningen", wordt als doel voor de uitgifte aangegeven.

Directe aanleiding is de toegenomen druk vanwege recent genomen bezuinigings- en inkomstenverhogende maatregelen op de samenleving. "De obligatielening zal op korte termijn overtollige liquiditeiten afromen en daarmee de wisselkoers en prijzen stabiliseren. Belangrijk is ook dat, vooruitlopend op de sanering van de overheidsfinanciën, overheidstekorten geheel op monetair-neutrale wijze zullen kunnen worden gefinancierd", staat in de conceptprospectus waar de Ware Tijd de hand op heeft weten te leggen.

In de periode 2016-2019 heeft de toenmalige regering op de internationale kapitaalmarkt met tussenkomst van Oppenheimer twee grote obligatieleningen uitgezet. Volgens de oorspronkelijke afspraken met beleggers moet de Afobakadam-lening van 125 miljoen Amerikaanse dollar in 2023 worden afgelost. Deze lening werd in december 2019 afgesloten om betalingen aan Alcoa te kunnen doen, zodat de Afobakastuwdam in Surinaamse handen kwam. In oktober 2016 werd ook onder begeleiding van Oppenheimer een obligatielening van 550 miljoen Amerikaanse dollar op de internationale kapitaalmarkt uitgezet. De hoofdsom moet in 2026 worden terugbetaald.

Intussen is Suriname in onderhandeling met de beleggers van deze twee leningen om deze te herschikken. Het niet kunnen voldoen aan de aflossingsverplichtingen in juli leidde ertoe dat Surinames kredietwaardigheid door verschillende internationale ratingbureaus omlaag werd gebracht naar default-status. Deze rating wordt gegeven aan landen die niet kunnen voldoen aan hun internationale schuldverplichingen. Nadat afspraken waren gemaakt met de beleggers om deze schulden te herschikken werd de kredietwaardigheid bijgesteld naar CCC.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen