Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Vp en Robin Hood

COLUMN: Vp en Robin Hood

11/09/2020 14:00 - PS

COLUMN: Vp en Robin Hood

Philomena Bijlhout  

Vp Brunswijk wil een fonds in het leven roepen om zijn sociaal maatschappelijke bewogenheid te tonen. Op een structurele manier wil hij hulp bieden aan zijn medemens, want dagelijks meldt men zich massaal aan op zijn kabinet voor hulp. De noden zijn hoog. Contact met het volk behouden en hun problemen aanhoren, is inderdaad noodzakelijk. Maar toen! Hij betaalt de kosten van 2.175 Euro op jaarbasis voor een groeihormonenbehandeling van een driejarig kindje, wiens ouders hem om hulp vroegen. Mag een vp dit doen?

Het leed van de ouders begrijp ik heel goed. De functie van de vicepresident echter, is anders als die van Robin Hood, de redder in nood, die geld weggeeft. Het kabinet van de vp is ook niet de plaats om publiekelijk en persoonlijk te doneren uit eigen zak aan burgers die bij de Staat aankloppen voor hulp. De taak van vp Brunswijk is de dagelijkse leiding van de Raad van Ministers aansturen om noodzakelijk en verantwoord beleid te maken. Hij controleert hen op behoorlijk bestuur en handelen, zodat er een goed sociaal en financieel vangnet komt voor alle burgers in nood. Op onafhankelijke wijze wordt de hulpvraag van elke burger door de Staat Suriname beoordeeld en toebedeeld. De vp zelf mag zich vanwege zijn functie niet bemoeien met het op te richten fonds, want dit schept precedenten en ondermijnt zijn onafhankelijkheid.

Het voorval deed mij denken aan de vrouw die op de garagestoep van ex-minister Edward Belfort beviel. Als held op een fel paard heeft hij de kosten van de bevalling betaald. Hierna was het natuurlijk prijsschieten op zijn stoep en de volgende met barensweeën meldde zich aan. De burgervader betaalde nergens aan mee. Zijn stoep fungeerde niet meer als openbaar kraambed. Want zo werkt het wel. Stel nu dat een moeder vp Brunswijk vraagt om de kosten van de bus of taxi van haar schoolgaande tieners (die bijzonder goed leren) te betalen. Dan is het doneren van geld niet de oplossing, ook al is educatie een springplank naar het ontstijgen van armoede. De vp moet de relevante ministers aanspreken om het vraagstuk van het openbaar vervoer spoedig op te lossen en er voor te zorgen dat er meer schoolbussen komen.

Ik vraag mij trouwens af of onder de mensen die zich op zijn kabinet aanmelden er ook mensen uit Coronie zijn. Samen met enkele anderen zijn zij verbaasd geen salaris meer te ontvangen van het ministerie van OW. Het geeft inderdaad terstond hoofdpijn als je plotseling geen geld meer uit de muur kunt trekken. Tegelijkertijd is het ook niet normaal de bestaande groep van zestigduizend ambtenaren uit te breiden, terwijl er moet worden gesaneerd. Voor het gemak de Staat je broek laten ophouden, is niet meer van deze tijd. Daarom heb ik respect voor rasechte ondernemers. Zelfs in deze ellendige tijd gaan ze creatief door. Doen er alles aan om nieuwe bronnen aan te boren, want elke situatie creëert nieuwe kansen.

Vp Brunswijk zal het dus ook niet makkelijk hebben vanwege dezelfde karaktertrekken als hierboven beschreven. Hij is een beetje een buitenbeentje en van huis uit een succesvolle ondernemer die zelfstandig beslissingen nam. Gewend om te handelen en risico's te nemen. Maar in zijn nieuwe functie, met een andere pet op, zal hij een politiek programma moeten volgen. Rekening houden met 'steun' in de Nationale Assemblee bij veranderingen die hij wil doorvoeren en zijn politieke keuzes voor het gehele Surinaamse volk onder een vergrootglas leggen. Daarom kan het dus ook echt niet meer om in het openbaar geld weg te geven. Hoe goed bedoeld dan ook.

Bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina