Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Terug bij af?

COMMENTAAR: Terug bij af?

01/09/2020 12:00

COMMENTAAR: Terug bij af?

 

INDIEN DE NOTERING van de US dollar bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dezelfde wordt als die bij de handelsbanken, verwachten de servicestations een forse stijging van de benzineprijs aan de pomp. En natuurlijk werkt dat door, dus als het zover komt zal de burger dat zeker ook voelen in zijn portemonnee.

De aankondiging van governer Maurice Roemer dat de nieuwe bankkoers een tijdelijke maatregelen is als voorloper op de door de regering aangekondigde depreciatie - het bijstellen van de officiële bankkoers op basis van vraag en aanbod -, belooft niet veel goeds. En hoewel het te begrijpen is dat de CBvS door de SRD-schaarste deze maatregel heeft genomen, is hier alweer sprake van een ad hoc daad. Op deze manier is er officieel dus weer een koersnotering erbij.

Het lijkt alsof we terug zijn bij af toen we in Suriname al verschillende koersen hadden en de zwarte markt welig tierde. De oplossing toen was om een uniforme koers te hanteren die in lijn was met de vraag van de markt om zo speculatie op de zwarte markt te voorkomen. Nu schijnen we weer de andere kant op te gaan, terwijl we eigenlijk door dure lessen wijzer zouden moeten handelen.

Niet alleen de positie van de CBvS is te begrijpen, ook die van de regering is een lastige. Harde maatregelen zoals het doorvoeren van de depreciatie gaan het al getergde volk pijn doen. Maar aan de andere kant is een geïntegreerde aanpak het enige dat ons zal kunnen helpen aan structurele oplossingen. Vandaar dat het een goed begin is dat de overheid zegt meer aandacht te zullen hebben voor armoedebestrijding. Maar of dat via een Onderraad Armoedebestrijding moet is nou net de vraag. Te meer daar er een ministerie van Sociale Zaken is, waar al wat voorwerk is gedaan en waar het wemelt van ambtenaren.

Economen blijven trouwens roepen dat de regering een samenhangend pakket aan maatregelen moet doorvoeren en de illusie moet weg halen bij de burger dat het allemaal tijdelijk is en niet veel pijn gaat doen. Volgens hun is het gat dat de overheid moet dichten zo groot dat afschaffen van subsidies en depreciatie noodzaak zijn. En hoewel niemand dat wil horen, schijnt dat wel de enige manier die ons in de jaren negentig en begin 2000 uit de smurrie heeft gehaald. Een belangrijke voorwaarde daartoe is een goed sociaal vangnet zodat zij die het al moeilijk hebben niet tussen wal en schip vallen. Vandaar ook de roep om een geïntegreerde aanpak; leave no one behind zou het principe moeten zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina