Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ex-dc's: 'Ontwikkelingen tastbaarder maken'

Scheidende dc's: 'Ontwikkelingen tastbaarder maken'

29/08/2020 10:10 - Lloyd Djendje

Scheidende dc's: 'Ontwikkelingen tastbaarder maken'

Dc Sarwankoemar Ramai in juli 2019 bij de oplevering van het Bureau voor Burgerzaken Saramacca-Leidingen. Foto: NII  

PARAMARIBO - Alle vervangen districtscommissarissen leven in de verwachting dat hun opvolgers betere resultaten kunnen boeken. Waar in bepaalde gebieden de ontwikkeling al redelijk in gang is gezet, valt er in andere nog veel te doen om de gewenste vooruitgang op te starten.

Sarwankoemar Ramai, ex-districtscomnmissaris (dc) van Saramacca, blikt tevreden terug op de productiebeurzen voor het etaleren van de agrarische mogelijkheden in het district. "Door de lokale productie te stimuleren, leer je de eigen mensen om meer te doen in hun eigen vertrouwde omgeving." Hij zou willen dat zijn opvolger het oudste zwembad van Suriname, 'Pireng', in zijn oude glorie herstelt. Een andere wens is een crèche waar dringend behoefte aan is.

Ludwig Mettendaf die het beheer had over het bestuurressort Boven Coppename was bezig Corneliskondre te ontsluiten met een ruim zeven kilometer lange weg. "Nog anderhalve kilometer te gaan dan is het dorp over land ontsloten, maar juist dit gedeelte bestaat uit zwamp. We hadden het geld niet om dat aan te pakken. Ik hoop dat mijn opvolger dit kan voltooien in het belang van de dorpelingen die gebruik moeten maken van de Wayambo- en de onstuimige Coppenamerivier."

Hij heeft hij de inheemse dorpen zien leeglopen, omdat ouders hun kinderen voor beter onderwijs meenemen naar het kustgebied. Zo is er geen muloschool in dit ressort. Personen die ondernemen in het gebied moeten een cultuuromslag krijgen om hun kapvakken en het gemeenschapsbos niet aft e staan aan derden die juist grote winsten halen uit de houtkap.

Ajaikoemar Kali, die dc was van Commewijne, is blij met de verkavelingsprojecten die zijn gerealiseerd. Hij pleit voor de aanpak van de verzakking in de Commissaris Thurkowweg ten hoogte van de Jachtlustbrug, die Mariënburg, Nieuw-Amsterdam en Zoelen verbindt met de Oost-Westverbinding.

Kenya Pansa, die de leiding had in het bestuurressort Marowijne Zuid-West, zegt dat ze hard gewerkt heeft voor het opstarten voor de uitreiking van grondbeschikkingen aan minstens 150 ex-arbeiders van Suralco. De groep heeft in het verleden het perceel met woning erop gekocht bij de Suralco.

Poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst te Ovia Olo en Wanhatti zijn gerenoveerd. "Ik zwaai met een gerust hart af." Ze pleit voor een middelbare school in het gebied en het terugdringen van tienerzwangerschap. Dat het Covid-19 besmettingscijfer van het district steeds laag is, is te danken aan het feit dat de voorlichting goed tot de gemeenschap is doorgedrongen.

Naltus Naana, die in Coronie was gestationeerd, denkt dat zijn opvolgers goed moeten weten om te gaan met de motivatie van de burgers om mee te denken over ontwikkelingsvraagstukken. "Daar heb ik veel moeite mee gehad. Er is meer saamhorigheid nodig." Coronie kampt met aanhoudende overstromingen. Hij is blij dat door het bezoek van toeristen aan de zeedijk daar onlangs een toilettengroep is gebouwd.

Joanna Aroepa die woensdag Apoera heeft overgedragen ziet dat de mensen geholpen moeten worden met kleine dingen die ze doen en andere zaken zoals woningbouw. Haar eveneens teruggetreden collega van het bestuursressort Coeroenie, Theresia Cirino, noemt het realiseren van een schoon drinkwaterproject te Kwamalasamutu in samenwerking met de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij heel belangrijk.

"Elke spijker die je moet slaan in deze regio is afkomstig uit de kustvlakte. Alles moet daar overgebracht worden. Transport per vliegtuig kost vele tienduizenden Surinaamse dollars. Dit maakt ontwikkeling van het gebied zeer moeilijk." Wanneer het droge tijd is hebben de dorpen geen water. Een plan om via zonnepanelen elektriciteit op te wekken moet nog gerealiseerd worden. "Maar wij hebben geen geld in het districtsfonds". Cirino is blij dat met steun uit het Paamakagebied aan de gemeenschappen het verbouwen van hoogland rijst is geleerd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina